Yazarlar

Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapukulu Ocakları - II Cebeci, Topcu, Top Arabacıları, Humbaracı, Lağımcı Ocakları, Kapukulu Suvarileri

Yazar : Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
Basım Yılı : 1988
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : II VIII. Dizi, Sayı: 12a2
Dil :
ISBN : 9751600588


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 6.00 TL10.00 TL KDV : 0.00 TL

III

Cebeci Ocağı

IV

Topçu Ocağı

V

Top Arabacıları Ocağı

VI

Humbaracı Ocağı

VII

Lağımcı Ocağı

VIII

Kapukulu Suvarileri

Osmanlı Ordusunun harb nizamı

Kapıkulucu ocakları hakkında icmalî malûmat

Şahıs Adları İndeksi

Yer Adları İndeksi

Düzletme cetveli I. Cilt

Düzeltme cetveli II. Cilt

Kapıkulu ocaklarına ait bazı resim ve vesika fotoğrafları

 

Benzer Ürünler