Yazarlar

Tarihte Türk-Hint İlişkileri Sempozyumu (Bildiriler) / Symposium on Turco-Indian Relations

Yazar : Türk Tarih Kurumu
Basım Yılı : 2006
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XXVI. Dizi, Sayı: 12
Dil : Türkçe, Ingilizce
ISBN : 9751619173


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 9.60 TL16.00 TL KDV : 0.00 TL
İÇİNDEKİLER
DURSUN ALİ AKBULUT: İlkçağda Soğdia ve Baktria ile Hindistan İlişkileri
MEHMET TEZCAN: Kusanlar, Akhunlar ve Eftalitler
ERDOĞAN MERÇİL: Gazneliler ve Hindistan       
ENVER KONUKÇU: Hindistan'daki Türk Devletleri      
A. R. KHAN: Matrix of Autobiography: Some Observations on Babur's Memoirs       
N. R. FAROOQİ: Mughal India And The Ottoman
Empire: A Study in Early Modern Diplomacy And Diplomatic Procedure       
SALİM CÖHÇE: Türk İstiklal Mücadelesi ve Hindistan
ŞAHABI AHMAD: Turkish Caliphate And The Response of Nationalist Müslim Leadership in The Early Phase of Indian Freedom Struggle     
SUHASH CHAKRAVARTY: He Dreamt And Fashioned Reality: Javvaharlal Nehru, a Statesman And a Nation Builder     
AKHTARUL VVASEY: Turkey And Evolution of Indian Culture     
ESİN KÂHYA: İlkçağda Hindistan-Türk Düşüncesi Arasındaki İlişkiler     
M. HANEFİ PALABIYIK: Hint Dinleri ve İslam
FİKRET TÜRKMEN: Hint-Türk Folklor Etkileşimi     
ALİ FUAT BİLKAN: Hindistan Kütüphanelerindeki Türkçe El Yazmaları ve Hindistan'da Türkçe

Benzer Ürünler