Yazarlar

Karamanoğulları Dönemi Mimarisi

Yazar : Osman Nuri DÜLGELER
Basım Yılı : 0
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : VI. Dizi, Sayı: 66
Dil :
ISBN : 9751618517


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 48.00 TL80.00 TL KDV : 0.00 TL
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ 
ÖNSÖZ 
GİRİŞ  
BÖLÜM 1 
A. Bölgenin Tarihi ve Coğrafi Yapısı 
1. Bölgenin Tarihçesi 
2. Bölgenin Coğrafi Özellikleri 
3. Bölgenin İklim ve Bitki Örtüsü 
B. Karamanoğulları'nın Tarihçesi 
C. KaramanoğuUarı Yapılarının İşlevlerine Göre Listesi 
1. Camiler ve Mescidler 
2. Medrese - İmaret - Tekke - Zaviye ve Dar-ül Huffazlar 
3. Kümbetler ve Türbeler 
4. Hanlar-Kervansaraylar 
5. Hamamlar 
6. Köprüler 
7. Çeşme - Kuyu - Sarnıç 
8. Köşkler - Kasırlar 
9. Kaleler 
BÖLÜM 2 CAMİLER VE MESCİDLER 
BÖLÜM 3 EĞİTİM YAPILARI    (Medrese, Tekke, Zaviye, Hanikah, İmaret,
Dar-ül Huffaz, Muallimhaneler) 
BÖLÜM 4 KÜMBETLER VE TÜRBELER 
BÖLÜM 5 HANLAR, KERVANSARAYLAR 
BÖLÜM 6 HAMAMLAR 
BÖLÜM 7 KÖPRÜLER 
BÖLÜM 8 ÇEŞMELER 
BÖLÜM 9 KÖŞKLER, KASIRLAR 
BÖLÜM 10 KALELER 
BÖLÜM 11 DEĞELENDİRME
SONUÇ
SUMMARY
EKLER
TABLO I
TABLO II
ŞEKİLLER
RESİMLER

Benzer Ürünler