Yazarlar

Selçuklular`da Hükümdarlık Alâmetleri

Yazar : Prof. Dr. Erdoğan MERÇİL
Basım Yılı : 2007
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : VII. Dizi, Sayı: 227
Dil :
ISBN : 9789751619549


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 12.00 TL20.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ 
KISALTMALAR 
BİRİNCİ BÖLÜM

SELÇUKLULAR'DA HÂKİMİYET TELÂKKİSİ VE SULTAN

A. Büyük Selçuklular 
B. Kirman Selçukluları 
C. Türkiye Selçukluları 

1. Adalet ve İhsan 
a. Büyük Selçuklular 
b. Irak Selçukluları 
c. Kirman Selçuklu lan 
d. Türkiye Selçukluları 

2. Hân-ı Yağma 
a. Büyük Selçuklular 
b. Türkiye Selçukluları 

3. Dîvân-ı Mezâlim 
a. Büyük Selçuklular 
b. Türkiye Selçukluları 

4. Veliahtlık 
a. Büyük Selçuklular 
b. Irak Selçukluları 
c. Kirman Selçukluları 
d. Suriye Selçukluları 
e. Türkiye Selçukluları 

5. Selçuklular'da Kardeş Katli Meselesi 
a. Büyük Selçuklular 
b. Irak Selçukluları 
c. Kirman Selçukluları 
d. Suriye Selçukluları 
e. Türkiye Selçukluları

İKİNCİ BÖLÜM
HÂKİMİYET ALÂMETLERİ

1. Manevi Alâmetler 
a. Unvanlar 
b. Lâkablar 
c. Hutbe 
d. Veliahtlar Adına Hutbe Okunması 
e. Vassallerin Hutbe Okutması 
f. Değişik Hutbe Okunması 

2. Maddî Alâmetler 
a. Taht 
b. Tâc 
c. Sikke 
d. Çetr (Şemse-Mizalle) 
e. Nevbet 
f. Bayrak ('alem, liva, râyet, moncuk, bend (ç. bunud),
sancak) 
g. Tıraz 
h.  Hil'at 
ı.    Gâşiye 
i.    Ok ve Yay 
j.   Y ü z ü k / M ü h ü r 
k.   Çadır 
l.   Tevkî' 
m. Tuğra 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HÜKÜMDARLIK ALÂMETLERİNDE İKİNCİ DERECE UNSURLAR

1. Çizme 
2. Kemer 
3. Kılıç 
4. Külah 

SONUÇ 
BİBLİYOGRAFYA VE KISALTMALAR 
DİZİN 

Benzer Ürünler