Yazarlar

Türk-Alman İlişkileri (1923-1939)

Yazar : Cemil KOÇAK
Basım Yılı : 2013
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XVI. Dizi, Sa. 66
ISBN : 9751603935
Ağırlık (kg) : 1.000
Fiziksel Özellikleri :

Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 7.20 TL12.00 TL KDV : 0.00 TL

Sayfa
SUNUŞ  
GİRİŞ 
I. BÖLÜM
WEİMAR CUMHURİYETİ DÖNEMİNDE TÜRK-ALMAN İLİŞKİLERİ
(1923 - 1933)
A) SİYASAL İLİŞKİLER  
1) Dış Politikada Benzerlikler  
2) İlişkilerin Yeniden Kuruluşu: Türk-Alman Dostluk Antlaşması
3) Almanya`nın İlk Ankara Büyükelçisi Rudolf Nadolny`nin Türk-Alman İlişkilerinin Yeniden Güçlendirilmesine Yönelik Çaba ve Faaliyetleri  
4) Ankara`nın Başkent İlân Edilmesi ve Almanya  
5) Kemaleddin Sami Paşa`nın Türkiye`nin Berlin Büyükelçiliği`ne Atanması   
6) Almanya ve Türk İnkılâbı: Almanya`nın Türkiye`nin "Avrupalılaşma" Sürecine Bakışı  
7) Alman-Sovyet İlişkileri ve Türkiye
8) Türkiye`nin Milletler Cemiyeti`ne Girişi Sorunu ve Almanya  
g) Musul Sorunu ve Almanya  
10) Türk-İtalyan İlişkileri ve Almanya 
11) Almanya ve "Yeni Türkiye": Gazi Mustafa Kemal Paşa`nın İstanbul`u Ziyareti 
12) Almanya Açısından Diplomatik Sorunlar  
13) Türkiye Açısından Alman Dış Politikası
14) Hariciye Vekili Tevfik Rüştü (Aras)`ın Almanya`yı Ziyareti  
15) Antlaşmalar  
B) KÜLTÜREL İLİŞKİLER  
1) Türkiye`de Alman Uzmanlar 
2) Almanya`da Türk Görevliler 
3) Almanya`da Türk Öğrenciler  
4) Latin Alfabesiyle İlk Türkçe-Almanca Sözlük  
5) Güzel Sanatlar Alanında İlişkiler  
6) Almanca Günlük Gazete: "Türkische Post"  
C) ASKERİ İLİŞKİLER  
1) Türk Ordusunda Görevli Alman Subaylar 
2) Almanya`da Eğitim Gören Türk Askeri Öğrenciler ve Subaylar 
3) Emden Kruvazörünün İstanbul`u Ziyareti 
4) Silah Ticaretine ve Türk Savunma Sanayiine Yapılacak Alman Yatırımlarına İlişkin Görüşmeler  
D) EKONOMİK İLİŞKİLER 
1) Alman Sermayesi ve Türkiye  
1920-1930 Yılları Arasında Kurulan Türk Anonim Şirketlerinde Alman Sermayesi  
Alman Sermayesinin Türkiye`de Demiryolu Yatırımları  
Bağdat Demiryolunun Millileştirilmesi  
Sovyet Gözü İle "Alman İktisadi Yayılması" ve Türkiye  
Kredi Sorunu 
Dünya   Ekonomik   Bunalımının   Başlangıcında   Alman   Gözü   İle Türk Ekonomisi 
2) Junkers ve Kayseri Uçak Fabrikası`nın Kuruluşu  
3) Lufthansa ve Türkiye`de Hava Ulaşımının Kurulması Girişimi 
4) T.C.  Merkez  Bankası`nın  Kuruluş Sürecine  Alman  Uzmanların Katılımı  
5) Ticaret Antlaşmaları  
6) Dış Ticaret  
II. BÖLÜM
NAZİ DÖNEMİNDE TÜRK - ALMAN İLİŞKİLERİ (1933 - 1939)
A) SİYASAL İLİŞKİLER 
1) Dış Politikada Farklılıklar 
2) Türkiye Üzerinde İngiliz-Alman Rekabeti  
3) Nasyonal Sosyalist Dış Politika ve Türkiye  
Türkiye`nin Berlin Büyükelçiliği`nde Değişiklik  
4) Nazi Yönetiminin Başlangıcında İlişkiler  
5) Balkan Paktı ve Almanya  
6) Almanya`nın Versay Antlaşması`ndan Kurtulma Çabaları ve Türkiye Almanya`nın Yeniden Silahlanması:
Zorunlu Askerlik Hizmeti Sisteminin Kurulması ve Türkiye  
Almanyanın  Ren  Bölgesi`ni Askerileştirmesi  (Militarizasyonu) ve Türkiye
Habeşistan`ın işgali ve Türk-Alman İlişkileri
7) Boğazlar Sorunu, Montrö Antlaşması ve Almanya 
8) Almanya`nın   Moskova  Büyükelçisinin   Bir Gözlemi:   Türk-Sovyet İlişkilerinde Soğuma 
9) Avusturya`nın İlhakı ("Anschluss") ve Türkiye

10) Münih Antlaşması Öncesinde İlişkiler  
11) Münih Antlaşması, Çekoslovakya`nın İlhakı ve Türkiye  
12) Arnavutluk İşgali ve Türkiye  
13) Türk-İngiliz Ortak Deklarasyonu ve Almanya  
14) Türk-Fransız Ortak Deklarasyonu ve Almanya
Hatay Sorunu ve Almanya  
B) KÜLTÜREL İLİŞKİLER  
1) Türkiye`de Alman Uzmanlar 
2) Türkiye`de Nazi Örgütlenmesi ve Propagandası  
3) Türkiye`de Alman Okulları  
4) Almanya`daki Türk Öğrenciler ve Türk Öğrenci Örgütleri  
5) Türk Öğrencilerin Almanya`yı Ziyaretleri   
6) Türk Basın Mensuplarının Almanya`yı Ziyareti  
7) Güzel Sanatlar Alanında ve Diğer Alanlarda İlişkiler  
C) ASKERİ İLİŞKİLER  
1) Türk Ordusunda Görevli Alman Subaylar
2) Türkiye`yi Ziyaret Eden Alman Subaylar 
3) Almanya`da Eğitim Gören Türk Subaylar  
4) Silah  Ticareti  ve  Askeri  Malzeme  Sevkiyatına  İlişkin   Sorunlar; Türk Savunma Sanayiine Yapılacak Alman Yatırımları 
D) EKONOMİK İLİŞKİLER 
1) Almanya`nın Türkiye`de Ekonomik Hegemonya Kurma Çabaları
2) Ticari Görüşmeler ve Ticaret Antlaşmaları  
3) Alman  Ekonomi  Bakanı  ve  Merkez  Bankası  Başkanı  Schacht`ın Türkiye`yi Ziyareti  
4) Türk-Alman Kredi Antlaşması 
Alman Ekonomi Bakanı Funk`un Ankara`yı Ziyareti 
5) Dış Ticaret
SONUÇ 
KAYNAKÇA  
DİZİN

Benzer Ürünler