Yazarlar

Yakın - Doğu Ticaret Tarihi

Yazar : W. HEYD, Enver Ziya KARAL (Ord. Prof. - Türkçeye Çev.)
Basım Yılı : 2000
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı :
Dil :
ISBN : 9751613442


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 8.40 TL14.00 TL KDV : 0.00 TL

SUNUŞ

ÖNSÖZ

ESERİ FRANSIZCAYA ÇEVİREN FURCY RAYNAUD'NIN ÖNSÖZü.......

YAZARIN ÖNSÖZü

BAŞVURULAN ESERLER VE ADLARı GEÇEN ESERLER

HAKKINDA KULLANILAN KıSALTMALARA DAİR

İLK DüŞüNCELER

Birinci Dönem

BAşLANGIÇ, BÜYÜK İSTİLALARDAN HAÇLı SEFERLERİNE KADAR

I. JUSTlNIEN VE HALEFLERİ DEVRİ.

II. MUHAMMED'İN ORTAYA ÇIKIŞINDAN HAÇLı SEFERLE­RİNİN BAŞLANGıCıNA KADAR1

1° Araplar ve arap ülkelerindeki ticaret yolları

2° Yunanlılar

3° Rusya ve İskandinavya

.... a. Araplar'la alışveriş

.... b. Bizans ile alışveriş

4° Almanya

5° Büyük Britanya.

6° Fransa

7° İtalya....

       Yahudiler

İkinci Dönem

GELİŞİM

i. YAKINDOGU KIYILARINDA TİCARET YERLEŞMELERİ­NİN (KALANİLERİNİN) KURULMASI (HAÇLI SEFERLERİ ÇAGI)

1° Ortaya çıkışlarının ilk yüz yılında Suriye'de haçlı devletleri

 a. Haçlı devletlerinde ticaret kolonileri

 b. Haçlı devletlerinin doğu ticareti bakımından incelen­mesi

2° Komnenler ve Anjlar devrinde Bizans

3° Latin imparatorluğu

4° Varlıklarının ikinci yüzyılında Suriye'deki haçlı devletleri

5° Haçlı devletlerinin İlerisindeki yeri bakımından Kıbrıs adası .

6° Haçlı devletleriyle olan komşuluk ve dostluk İlişkileri açı­sından Küçük Ermenistan

7° Haçlı devletlerinin arkasındaki durumu açısından Müslüman Suriye

8° Mısır

II. ASYA KITASININ AÇILIŞINDAN SONRA DOGU TİCARETİNİN GELİŞMESİ (XIII. YÜZYILIN SONUNDAN AŞAGI

YUKARI XIV. YÜZYILIN SONUNA KADAR)........

A. Birinci bölge

1° Paleologue'lar devrinde Grek İmparatorluğu ve 1381

Turin antlaşmasına dek Yunanistan frank prenslikleri

2° Bulgaristan

3° Türk Küçük Asya'sı

DİZİN

Benzer Ürünler