Yazarlar

Tavsiye Ürün

Orta Karadeniz Tarihinin Kaynakları VII (Karahisar-ı Şarkî Sancağı Mufassal Avârız Defteri 1642-1643 Tarihli)

Yazar : Mehmet ÖZ, Fatma ACUN
Basım Yılı : 2008
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : Cilt 7, XXVII. Dizi, No. 1f
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751620095


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 30.00 TL50.00 TL KDV : 0.00 TL
TÜSOKTAR - Türkiye`nin Sosyal ve Kültürel Tarihi Projesi Bu projenin amacı, Türk toplumunu ve kültürünü bugünkü haliyle, fakat tarihî derinliklerine nüfuz ederek anlamak ve böylece yeni kültürel açılımlara zemin hazırlamaktır.

Sunuş

Önsöz

Giriş

a- Mufassal Avârız Defterleri ve MAD 299

b- MAD 299'a Karahisar-Koyunhisar Yöresi

c- MAD 299'a Ordu-Batı Giresun (Canik-i Bayram) Yöresi

Yeni Yazı Metin

Ek: MAD 299'da Şarkî Karahisar Sancağı Yerleşim Birimleri ve Bugünkü Yerleri

Dizin

Harita

Tıpkı Basım

Benzer Ürünler