Yazarlar

Muâhedât Mecmûası I-II-III-IV-V Cilt (Takım olarak satılmaktadır)

Yazar : TTK
Basım Yılı :
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XXX. Dizi, Sayı 1
Dil :
ISBN : 9789751620347


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 60.00 TL100.00 TL KDV : 0.00 TL
Muahedat Mecmuası 1877`de II. Abdülhamid`in emriyle, o günün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak sınırlı sayıda basılmıştır. Eser başlıca İstanbul kütüphanelerine konulmuş, piyasaya çok az verilmişti. Zamanımızda 5 cildini bir arada bulmak mümkün olamıyordu. Türk Tarih Kurumu Yürütme Kurulu`nun aldığı bir kararla bu eserin tekrar basılmasına karar verildi. Tamamen araştırıcılara hitaben bu eserin aynen basılması tercih edildi.

Benzer Ürünler