Yazarlar

Tavsiye Ürün

Livâ-i Resmo Tahrir Defteri

Yazar : TTK, Evangelia BALTA (Haz.), Mustafa OĞUZ (Haz.)
Basım Yılı : 2009
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : III-5. Dizi, Sayı 1
Dil :
ISBN : 9789751621870


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 21.60 TL36.00 TL KDV : 0.00 TL

Resmo, Girit adasındaki Osmanlı dönemi sancaklarındandır. Bu sancağa ait 822 no.lu defterin neşrini esas alan bu çalışma bir çeviriyazı çalışmasıdır.

Bu metnin yayınlanmasıyla o coğrafyadaki tarihî, ekonomik, demografik hemen her husus bir fotoğraf gibi resmedilmiş olmaktadır.


ÖNSÖZ
TEŞEKKÜRLER
TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
Venediklilerden Osmanlılara
Tahrir
Yazıcılar, müstensihler ve transkription sorunları
Okur için notlar
Transkripsiyon

TABLOLAR LİVÂ-İ RE S M O
I:      Nahiye-i Resmo
II:    Nahiye-i Milopotama
III:   Nahiye-i Amari
IV:   Nahiye-i Ayvasil
LÜGATÇE
BİBLİOGRAFYA
DİZÎN
SUMMARY

Benzer Ürünler