Yazarlar

Livâ-i Resmo Tahrir Defteri

Yazar : Türk Tarih Kurumu, Evangelia BALTA (Haz.), Mustafa OĞUZ (Haz.)
Basım Yılı : 2009
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : III-5. Dizi, Sayı: 1
Dil :
ISBN : 9789751621870


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 21.60 TL36.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ
TEŞEKKÜRLER
TÜRKÇE BASKIYA ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ
Venediklilerden Osmanlılara
Tahrir
Yazıcılar, müstensihler ve transkription sorunları
Okur için notlar
Transkripsiyon

TABLOLAR LİVÂ-İ RE S M O
I:      Nahiye-i Resmo
II:    Nahiye-i Milopotama
III:   Nahiye-i Amari
IV:   Nahiye-i Ayvasil
LÜGATÇE
BİBLİOGRAFYA
DİZÎN
SUMMARY

Benzer Ürünler