Yazarlar

Samsat (Sümeysat, Samasota, Kumaha, Hahha, Hahhum)

Yazar : Nimet ÖZGÜÇ
Basım Yılı : 2009
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : V. Dizi, Sayı: 1
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751622099


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 24.00 TL40.00 TL KDV : 0.00 TL
ÖNSÖZ  
TEŞEKKÜR  
GİRİŞ  
ORTA ÇAĞDA SAMSAT ŞEMİŞAT, SUMETSAT, SUMAYSAT, KALA'AH AT TİN
(TOPRAKKALE) 
TARİHÇE  
I. KAT BULUNTULARI 
Sikkeler  
I. Kat Mimarlığı 
Savunma Sistemi 
Kule  
Hamam 
Konut Alanları 
Haçlı Kabartmaları 
Madeni Eserler  
I. Kat Seramüderi 
I. Kat Gam Eserleri  
II ve III. KAT BULUNTULARI 
II ve III. Kat Sikkeleri 
II ve III. Kat Yapı Kalıntıları 
Mozaik Tabanlı Bizans Yapısı 
II ve III. Kat Eserleri  
Açı Taşı Kaide 
Seramikler  
Cam Eserler 
Madeni Eserler 
HELLENİSTİK VE ROMA DEVRİNDE SAMSAT SAMOSATA 
ROMA DEVRİNDE SAMOSATA, IV KAT 
Roma Sikkeleri  
Samosata'da Roma Mimarlığı 
Dört Köşeli Roma Yapısı 
Bazilika
Hamam
Surlar
Roma Devri Eserleri
Yontular 
Seramikler 
Cam Eşya 
HELLENİSTİK DEVİRDE SAMOSATA, V- VI. KÂTLAR  
Geç Hellenistik Evre, Kat V 
V Kat Konut Alanı  
Kommagene Kral Sarayı 
Saray Buluntuları 
Taş Eserler 
Mimarlık Parçaları 
Heykeller 
Geç Hellenistik Seramik 
Heykelcik Başı 
Pişmiş Toprak Kaplar 
Erken Hellenistik Çağ, Kat VI
Mimari 
Sütunlu Yapı 
Sunak 
Erken Hellenistik Seramikler  
DEMİR, GEÇ VE ORTA TUNÇ DEVİRLERİNDE SAMSAT KUMARA
KUMMUH, KİMUHU. 
DEMİR DEVRİNDE SAMSAT, KAT VII 
Kumaha Krallığı Devri, VII. Kat Kalıntıları  
Güneybatı Ocağı Suru 
Kuzey Sur Parçası 
Potern 
Taş Kabartma ve Yazıtlar
Samsat Geç Hitit Steli  
Seramikler 
GEÇ VE ORTA TUNÇ ÇAĞLARINDA SAMSAT- KUMMAHA, HAHHA, HAHHUM...
Erken Demir Devri, VIIL Kat 
Küçük Buluntular 
Seramikler 
ESKİ VE YENİ HİTİT (İMPARATORLUK) ÇAĞFNDA SAMSAT- HAHHA,
KUMMAHA 
IX. Kat Buluntuları 
X. Kat Buluntuları 
Pişmiş Toprak Eserler 
XI. Kat Buluntuları  
Pişmiş toprak Eserler 
Taş Eserler 
Tunç Eserler 
XII. Kat Buluntuları 
Mimarlık 
Pişmiş Toprak Eserler 
Tunç Eserler 
Taş Eserler 
Tunç Eserler 
ORTA TUNÇ DEVRİNDE SAMSAT, KAT XIII- XIV HAHHUM
XIII. Kat Buluntuları 
Mimarlık 
Mezar  
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler 
Madeni Eserler  
Taş Buluntular  
Kemik Eşya 
XIV. Kat Buluntuları 
Mimarlık Eserleri  
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler
Madeni Eserler  
Taş Eserler 
Kemik Eserler 
XV Kat Buluntuları 
ÖNTARİHTE SAMSAT- HAHHUM 
İLK TUNÇ ÇAĞI 
XVI. (a) Kat Buluntuları 
XVI. Kat Mimarlığı 
Mezarlar 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler 
Madeni Eserler 
Taş Buluntular 
XVII. (b) Kat Buluntuları 
XVII. Kat Mimarlığı 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler 
Madeni Eserler 
Taş Eserler 
Kemik Aleder 
XVIII. (c) Kat Buluntuları 
XVIII. Kat Mimarlığı 
Mezarlar 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler 
Madeni Eserler 
Taş Eserler 
Kemik Eserler 
XIX. (d) Kat Buluntuları 
XIX. Kat Mimarlığı 
Mezarlar 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler 
Madeni Eserler 
Taş Eserler 
Kemik Eserler 
GEÇ KALKOLİTİK ÇAĞ 
XX. (e) Kat Buluntulan 
XX. Kat Mimarlığı 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler
Madeni Eserler 
Taş Eserler 
Kemik Eserler 
XXI. (f) Kat Buluntulan 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler
Madeni Eserler 
Taş Eserler 
XXII. (g) Kat Buluntuları 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler Madeni Eserler....
Taş Eserler 
Kemik Eserler 
XXIII. (h) Kat Buluntulan
XXIII. Kat Mimarlığı
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler
Madeni Eserler..
Taş Eserler 
XXIV (i) Kat Buluntulan
XXIV Kat Mimarlığı
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler
Taş Eserler 
XXV (j) Kat Buluntulan 
XXV Kat Mimarlığı 
Mezarlar 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler
Taş Eserler 
Kemik Eserler 
XXVI. (k) Kat Buluntulan XXVI. Kat Mimarlığı
Mezarlar 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler
Taş Eserler 
Kemik Eserler 
XXVII. (1) Kat Buluntulan 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler 
Taş Eserler 
Kemik Eserler 
XXVIII. Kat Buluntuları 
Mezarlar 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler 
Taş Eserler 
Kemik Eserler 
XXIX. Kat Buluntuları 
Küçük Buluntular 
Pişmiş Toprak Eserler 
Kavka Kolye Parçalan 
XXX. Kat Buluntulan 
KAYNAKÇA VE KISALTMALAR 
PLAN, ÇİZİM, HARİTA VE RESİMLERİN LİSTESİ
PLANLAR  
LEVHALAR

Benzer Ürünler