Yazarlar

Tavsiye Ürün

Künhü`l -Âhbâr, 4. rükn: Osmanlı Tarihi

Yazar : Gelibolulu Mustafa Âlî
Basım Yılı : 2009
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : I. Dizi, Sayı 3
Dil :
ISBN : 9789751622273


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 60.00 TL100.00 TL KDV : 0.00 TL
Künhü`l -Âhbâr Gelibolulu Mustafa Âlî (ö.1008/1600)`nin dünya tarihi olarak kaleme aldığı eseridir. dört rükn (bölüm)`den oluşur. eserin dördüncü rüknü başlangıçtan Eğri Seferi (1005-1596)`ne kadar olan Osmanlı Tarihini ihtiva eder. Dördüncü Rükn, metin ve indeks ciltleri olmak üzere iki cilt halinde planlanmıştır. Dolayısı ile tıpkı basımın bu ilk cildi metinden ibarettir. İkinci cilt ise bütünüyle indeksi ihtiva etmektedir

Dibace-i Künhü'l-Ahbar

Osman Gazi'nin Taht-ı Saltanata Cülusu ve Mertebe-i Tayin, Hutbe ve Sikke-i Bülend-Rütbe Mezayasıyla İştihar-ı Me'nusu

İkinci Şehriyar-ı Cihan Sultan Orhan: Serir-i Saltanata Cülusları

Saltanat-ı Padilşah-ı Salis Sultan Murad b. Sultan Orhan b. Osman Gazi

Menakıb-ı Sultan Yıldırım Bayezîd Han b. Sultan Murad

Menakıb-ı Saltanat-ı Sultan Mehmed Han b. Yıldırım Bayezîd Han

Zikr-i Saltanat-ı Sultan Murad Han b. Ebi'n-Nasr Mehmed Han

Zikr-i Saltanat-ı Ebu'l-Feth Sultan Mehmed Han

Fasl: Der Saltanat-ı Sultan Selim b. Bayezîd Han Fatih-i Mısr

Der Saltanat-ı Sultan Süleyman Gazi b. Selim Han-ı Namdar li Müellifihi Kanuni

Der Saltanat-ı Selim Şah b. Sultan Süleyman Han

Fasl-ı Salatanat-ı Sultan Murad Han b. Sultan Selim b. Süleyman Han

Cülus-ı Sultan Mehmed Han b. Murad Han

Benzer Ürünler