Yazarlar

Hispano - Turkish Literary, Cultural and Political Relations (İspanyol - Türk Edebî, Kültürel ve Siyasî Münasebetleri) - (1096-1499)

Yazar : Semra PRESCOTT
Basım Yılı : 2011
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-1.8. Dizi, Sayı: 1
Dil : Ingilizce - Türkçe
ISBN : 9789751623683


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 7.80 TL13.00 TL KDV : 0.00 TL

I. Bölüm - Chapter I

Giriş - Acknowledgements

II. Bölüm - Chapter II

İlk Temaslar ve İlk Kanaatler - First Encounter and First Impression

III. Bölüm - Chapter III

İspanyol - Türk Edebî, Tarihi ve Siyasî Münasebetlerinde, Poema De Fernan Gonzales (PFG)'nin Yeri - The Significance of Poema De Fernan Gonzales in Hispano-Turkish Literary, Cultural and Political Relations

IV. Bölüm - Chapter IV

Romalılar, Parthlar ve Türkler - Romans, Parthians and Turks

V. Bölüm - Chapter V

Katalan Büyük Bölüğü ve Tüklerin Avrupa'ya Sokuluşu - The Catalan Grand Company and the Introduction of Turks Into Europe

VI. Bölüm - Chapter VI

Poema De Alfonso XI'nun (PAO) Türklerle İlgili Kısımları - Poema De Alfonso XI with Regards to Turks

VII. Bölüm - Chapter VII

Ruy Gonzales Declavijo'nun Türk Diyarları Hakkındaki Seyahatnamesi ve Timurlenk'in Maiyeti - Ruy Gonzales DE Clavijo's Travelogue about Turks and the Court of Tamerlane

VIII. Bölüm - Chapter VIII

La Celestina ve Türkler'in Başına Gelen Semavi Lanet - La Celestina and the Celestial Curse That Falls Upon Turks

IX. Bölüm - Chapter IX

Varılan Sonuçlar - Conclusions

Özet - Abstract

Works Cited

Indeks - Index

Benzer Ürünler