Yazarlar

Tavsiye Ürün

Macaristan Türk Âleminden Çizgiler

Yazar : S. TAKATS, Sadrettin KARATAY (Çev.)
Basım Yılı : 2011
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-1.8. Dizi, Sayı 1
Dil : Türkçe
ISBN : 978975162468


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 10.80 TL18.00 TL KDV : 0.00 TL
Türk okuyucularımıza sunduğumuz bu cilt, tanınmış Macar tarihçisi Sândor Takàts`ın (1860 - 1932) Rajzok a török vilâgbol (Türk âleminden çizgiler) adlı eserinden seçilen bazı parçaları içine almaktadır.Takâts`ın Macar Bilimler Akademisi yayınları arasında çıkan bu eseri, Macaristan, Avusturya ve Almanya arşivlerinde bulunan orijinal vesikalara istinaden yazılmıştır. Bilindiği gibi, eski Macar tarihçileri Osmanlı hâkimiyeti devrinden bahsederken, daha çok askerî olaylar üzerinde durarak Osmanlı Türklerini yalnız yıkıcı bir unsur olarak göstermeğe çalışmışlardır. Arşivlerde yaptığı uzun ve yorucu araştırmalara dayanan Takat`s, bu iddiaların tarihi gerçeğe uymadığını anlamış ve meydana çıkardığı yeni vesikalara istinad edererek Osmanlı hâkimiyeti devrinde Türklerin yapıcı bir rol oynadıklarını açık ve kesin bir dille ileri sürmüştür.

1 — BUDİN   PAŞALARINI ANIŞ
2 — TÜRK VE MACAR ESİRLİK HAYATI
(Türk toprağında, birlerimiz. Macar toprağında esirlerimiz. Esir trampası. Macar zindanları).
3 — TÜRK — MACAR SAZ ŞAİRLERİ VE ÇALGICILARI
4 — TÜRK   DEVRİNDE    KILAVUZLAR VE CASUSLAR
5 — UÇLARDA TÜRK VE MACAR ÂDETLERİ
6 — TÜRK VE MACAR KONUKSEVERLİĞİ
7 — TÂBİLİK DEVRİNDE ELÇİLİK SEFERLERİ
EKLER
(Eserin metninde veya not kısmında sözleri geçen başlıca tarihî Macar aileleri hakkında kısa bilgiler. Eserde geçen adlardan birkaçı. Adların yazılış ve okunuşu. Eyaletin kuruluşundan Budin'in elden çıktığı tarihe kadar gelen ve giden beylerbeylerin listesi. Yabancı kelimelerin açıklanması).

Benzer Ürünler