Yazarlar

Tavsiye Ürün

Nizam-ı Cedîd Kanunları

Yazar : Yunus KOÇ, Fatih YEŞİL
Basım Yılı : 2012
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2.2.2. Dizi, Sayı: 1
Dil : Türkçe, Tıpkıbasım
ISBN : 9789751624758


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 12.00 TL20.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ
KISALTMALAR

GİRİŞ
I. ÜÇÜNCÜ SELİM DÖNEMİNDE ÇIKARTILMIŞ NİZÂMNÂMELER BİBLİYOGRAFYASI
Nizâmnâmelerin Topluca Bulunduğu Eserler
Müteferrik Nizâmnâmeler
Yayımlanmış Nizâmnâmeler

II MECMUANIN ÖZELLİKLERİ VE İHTİVA ETTİĞİ
NİZÂMNÂMELER

III METİN

DİZİN
TIPKIBASIM

Benzer Ürünler