Yazarlar

Türkiye`de Ermeni Meselesi (Rus Genelkurmay Başkanlığı Belgeleri)

Yazar : Mihail BASHANOV (Haz.), İlyas KEMALOĞLU (Çev.)
Basım Yılı : 2013
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-1. Dizi, Sayı 5
Dil :
ISBN : 9789751625984


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 12.00 TL20.00 TL KDV : 0.00 TL
"Ermeni meselesi" ile ilgili en az bilinen kaynakların başında hiç şüphesiz XIX. yüzyılın ikinci yarısı ile XX. yüzyılın başlarında Rusya Savunma Bakanlığı`nca kaleme alınan belgelerle yine bu kurumun yayınları gelmektedir. Bu belgeler, konuyla ilgili önemli kaynak konumunda olup Osmanlı Devleti`ndeki "Ermeni meselesi"ni farklı açılardan değerlendirmemize ve bu meselenin ortaya çıkışı ile gelişimi hakkında fikir sahibi olmamıza yardımcı olmaktadır.

GİRİŞ  I
BELGE 1:     Rusya imparatorluğu Halep Konsolos Sekreteri, Nadvornıy Sovetnik Lundekvist'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâh Başkanı'na Gönderdiği Gizli Mektup'tan Alıntı (1 Ekim 1879)  23

BELGE 2:    Rusya imparatorluğu Halep Konsolos Sekreteri, Nadvornıy Sovetnik Lundekvist'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâh Başkanı'na Gönderdiği Gizli Mektuba Ek Olarak Yazılan Not (10 Ekim 1879)  25

BELGE 3:    A. M. Kolübakin, "Erzurum Ovasından Kığı, Palu, Çarsancak Üzerinden Harput'a Uzanan Operasyon
Hattı (Çabahçur Üzerinden Palu'ya Uzanan Kuzey
Kolu)", Asya Türkiyesi'nin Askerî ve Istatistikî Analizi için
Malzemeler 39

BELGE 4:     Genelkurmay Baş Karargâhı Askerî-Eğitim Komitesi Kançılarya Başkâtibi Albay Jilinskiy'in Akerî-Eğitim Komitesi Başkanı'na Gönderdiği 11 Ocak 1895 Tarihli Rapor 45

BELGE 5:     "Genelkurmay Başkanlığı Albayı D. V Putyata'nın Küçük Asya Hakkındaki Notu", Asya'ya Dair Coğrafî, Topografik ve Istatistikî Bilgiler Külliyatı 47

BELGE 6:    V T. Maevskiy, Van Vilayeti. Askerî-İstatistikî Tasvir 91

BELGE 7:    Rusya imparatorluğu Rize Konsolos Yardımcısı V Maevskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General- Kvartirmeysterına Gönderdiği 8 Ağustos 1904 Tarihli Rapor 109

BELGE 8:     Rusya imparatorluğu Rize Konsolos Yardımcısı V Maevskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterına Gönderdiği 19 Ağustos 1904 Tarihli Rapor  113

BELGE 9:     Rusya imparatorluğu Rize Konsolos Yardımcısı V Maevskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General- Kvartirmeysterına Gönderdiği 26 Ağustos 1904 Tarihli Rapor 121

BELGE 10:   Rus Yarbayı Tomilov'un Asya Türkiyesi'ne Yaptığı Ziyaretin Raporu (1904)  123

BELGE 11:   K. N. Smirnov, " 1904 İlkbaharındaki Sason Olayları", Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'nın Haberleri  127

BELGE 12:   Ocak 1905'te Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'nda Asya Türkiyesi ve Iran ile ilgili Alman Bilgiler  135

BELGE 13:   Şubat 1905'te Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'nda Asya Türkiyesi ve İran ile İlgili Alman Bilgiler  137

BELGE 14:   Nisan 1905'te Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'nda Asya Türkiyesi ve Iran ile ilgili Alınan Bilgiler  141

BELGE 15:   Kasım 1905'te Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'nda Asya Türkiyesi ve Iran ile ilgili Alman Bilgiler  143

BELGE 16:   Rusya imparatorluğu Erzurum Başkonsolos Sekreteri N. R. Doboşinskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General- Kvartirmeysterma Gönderdiği 13 Ocak 1906 Tarihli Rapor  145

BELGE 17:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı R. Termen'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterına Gönderdiği 6 Mart 1906 Tarihli
Rapor  147

BELGE 18:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı R. Termen'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterma Gönderdiği 7 Mayıs 1906 Tarihli Rapor  149

BELGE 19:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı R. Termen'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeystenna Gönderdiği 12 Haziran 1906 Tarihli Rapor 151

BELGE 20:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı R. Termen'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterına Gönderdiği 3 Temmuz 1906 Tarihli Rapor 153

BELGE 21:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı R. Termen'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterına Gönderdiği 18 Eylül 1906 Tarihli Rapor  155

BELGE 22:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı R. Termen'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterına Gönderdiği 6 Kasım 1906 Tarihli Rapor  157

BELGE 23:   R. İ. Termen, 1907 Yılında Van, Bitlis ve Diyarbakır Vilayetlerine Yapılan Araştırma Gezisinin Raporu 159

BELGE 24:   Rusya imparatorluğu Erzurum Başkonsolos Sekreteri N. R. Doboşinskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterına Gönderdiği 7 Eylül 1907 Tarihli Rapor  181

BELGE 25:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos  Yardımcısı R. Termen'in Rusya imparatorluğu istanbul Büyükelçiliği'ne Gönderdiği 2 Nisan 1907 Tarihli Rapor  183

BELGE 26:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı R. Termen'in Rusya imparatorluğu istanbul Büyükelçiliği'ne Gönderdiği 9 Nisan 1907 Tarihli Rapor 185

BELGE 27:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı R. Termen'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterına Gönderdiği 30 Nisan 1907 Tarihli Rapor  187

BELGE 28:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı R. Termen'in Rusya imparatorluğu istanbul Büyükelçisi'ne Gönderdiği 30 Nisan 1907 Tarihli Raporun Kopyası... 189

BELGE 29:   Rusya imparatorluğu Erzurum Başkonsolos Sekreteri E. E. Vışinskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 10 Ağustos 1909 Tarihli Rapor  193

BELGE 30:   Rusya imparatorluğu Erzurum Başkonsolos Sekreteri E. E. Vışinskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterma Gönderdiği 15 Şubat 1910 Tarihli Rapor  195

BELGE 31:   Rusya imparatorluğu Erzurum Başkonsolosluğu Sekreteri E. E. Vışinskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterına Gönderdiği 17 Aralık 1910 Tarihli Rapor  197

BELGE 32:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 26 Aralık 1910 Tarihli Rapor  199

BELGE 33:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 15 Ocak 1911 Tarihli Rapor 201

BELGE 34:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 20 Şubat 1911 Tarihli Rapor 203

BELGE 35:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 20 Şubat 1911 Tarihli Rapor 205

BELGE 36:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 28 Şubat 1911 Tarihli Rapor 207

BELGE 37:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 7 Mart 1911 Tarihli Rapor 211

BELGE 38:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 26 Aralık 1911 Tarihli Rapor 213

BELGE 39:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 28 Ocak 1911 Tarihli Rapor 215

BELGE 40:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 20 Şubat 1912 Tarihli Rapor 219

BELGE 41:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 10 Nisan 1912 Tarihli Rapor 221

BELGE 42:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 7 Mayıs 1912 Tarihli Rapor 225

BELGE 43:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 20 Mayıs 1912 Tarihli Rapor 227

BELGE 44:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 16 Haziran 1912 Tarihli  Rapor 229

BELGE 45:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 1 Temmuz 1912 Tarihli Rapor 233

BELGE 46:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 30 Ağustos 1912 Tarihli Rapor 237

BELGE 47:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 12 Eylül 1912 Tarihli Rapor 239

BELGE 48:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 25 Kasım 1912 Tarihli Rapor 241

BELGE 49:   Rusya İmparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 1 Aralık 1912 Tarihli Rapor 245

BELGE 50:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 10 Aralık 1912 Tarihli Rapor 247

BELGE 51:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 20 Ocak 1913 Tarihli Rapor 251

BELGE 52:   Rusya imparatorluğu Van Konsolos Yardımcısı S. P. Olferyev'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 18 Mart 1913 Tarihli Rapor 255

BELGE 53:   Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı. 1-15 Mayıs 1913 Tarihleri Arasında istihbarat Servisi'nin Komşu Ülkelerle İlgili Elde Ettiği Bilgiler 261

BELGE 54:   Rusya imparatorluğu Erzurum Başkonsolos Sekreteri E. E. Vışinskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı General-Kvartirmeysterına Gönderdiği 8 Kasım 1913 Tarihli Rapor 263

BELGE 55:   Rusya İmparatorluğu Rize Konsolos Yardımcısı V Maevskiy'in Kafkasya Askerî Bölge Karargâhı'na Gönderdiği 12 Ocak 1914 Tarihli Rapor 265

Genel Dizin  267

Benzer Ürünler