Yazarlar

Kazan Hanlığı-Moskova Knezliği Siyasi İlişkileri (1437-1552)

Yazar : Serkan ACAR
Basım Yılı : 2013
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-1.1. Dizi, Sayı: 22
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751626165


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 9.60 TL16.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ
KISALTMALAR

GİRİŞ1

KAYNAKLAR
1 - Arşiv Belgeleri5
2- Rus Kronikleri10
3- Türkçe-Tatarca Yazmalar26
4- Seyahatnameler31
5- Araştırma Eserleri40

I BÖLÜM
İtil Boyu ve Kazan Şehri
1- İtil Bulgarları53
2- Altin Orda Devleti62
3- İtil Bulgarlan-Altın Orda Münasebetleri69
4- Kazan Adının Kökeni73
5- Kazan Şehrinin Kuruluşu78
6- Kazan Hanlığı'nm Sınırları86

II BÖLÜM
Kazan ve Sibir Hanları
1- Uluğ Muhammed Han ve Kazan Hanlığı'nın Kuruluşu (1437-1445)89
2- Mahmutek Han (1445-1461)104
3- Halil Han (1461-1467)110
4- İbrahim Han (1467-1479)111
5- İlham Han (1479-1487)123
6- Muhammed Emin Han (1487-1496)133
7- Mamuk Han (1496-1497)140
8- Abdüllatif Han (1497-1502)144
9- Muhammed Emin Han (1502-1518)149

III BÖLÜM
Kasım, Kırım ve Astarhan Hanları
1- Şah Ali Han (1519-1521)!169
2- Sahib Giray Han (1521-1524) 178
3- Safa Giray Han (1524-1531)196
4- Can Ali Han (1531-1535)203
5- Safa Giray Han (1535-1546)209
6- Şah Ali Han (1546)215
7- Safa Giray Han (1546-1549)220
8- Ötemiş Giray Han (1549-1551)228
9- Şah Ali Han (1551-1552)239
10- Yadigâr Muhammed Han (1552)247

SONUÇ255
EKLER265
BİBLİYOGRAFYA274
DİZİN291
MİNYATÜR VE RESİMLER301

Benzer Ürünler