Yazarlar

Tavsiye Ürün

Arap Kaynaklarına Göre IX-XI. Asırlarda Kimek Devleti

Yazar : Bolat E. KUMEKOV
Basım Yılı : 2013
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-1.1 Dizi, Sayı: 9
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751626417


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 4.80 TL8.00 TL KDV : 0.00 TL

Önsöz

Bulad Eşmuhammedoviç Kumekov ve Eseri Hakkında, Mehmet Kıldıroğlu

Giriş

I BÖLÜM KAYNAKLAR

II BÖLÜM
KİMEKLERİN ETNİK TARİHİNİN MESELELERİ
KimekAdı  33
Kimek Boylan  36
İmi  38
İmak  40
Tatar 42
Kıpçak  44
Bayandur 46
Lanikaz  47
Aelad : 47

III BÖLÜM
KİMEK DEVLETİNİN COĞRAFYASI
Kimeklere Giden Yol  51
Kimeklerin IX Yüzyıl Ortasındaki Yerleşim Alanları 56
Kimeklerin X Yüzyıl Ortasındaki Yaşadıkları Yerler  61
Kimek Ülkesi ve İdrisi'nin Yazdığı Yol  72
Gagan-Alaköl Göller Sistemi 74
Dardan-Cungar Alatauusu 78
Girgir-Tarbagatay 78
Şariya-Tentek 79
Gamaş-İrtiş 80
El-İdrisi'nin Yazdığı Kimeklere Giden Yol 83
XI Yüzyıl Ortasında Kimeklerin Yerleşimi  90

IV BÖLÜM KİMEKLERİN EKONOMİSİ
Hayvancılık  95
Avcılık 97
Balıkçılık 99
Ziraat 99
Ticaret ve Zanaat 101

V BÖLÜM
KİMEK DEVLETİ VE ŞEHİRLERİ
Kimek Şehirleri 105
Kimeklerin Kültürü 114
Yazısı  115
Dini 115
Kimek Devleti  119
Kimek Boy Birliğinin Oluşması 119
Kimek Devletinin Kuruluşu  122
Kimek Devletinin Dış Siyaseti 126
Kimek Devletinin Çöküşü  128

SON SÖZ  136
BİBLİYOGRAFYA  137
KISALTMALAR 168
DİZİN  169

Benzer Ürünler