Yazarlar

Osmanlı`nın Arap Ülkelerini Fethi (1516-1574)

Yazar : Nikolay İVANOV
Basım Yılı : 2013
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2.2.1. Dizi, Sayı: 20
Dil :
ISBN : 9789751627087


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL
N. A. İVANOV HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ
ÇEVİRENLERİN ÖN SÖZÜ

ÖN SÖZ
BATI AVRUPA DEVLETLERİNİN İSTİLASI
İSLAM DÜNYASINDAKİ HEGEMONYANIN SONU9
TOPLUMUN AHLAKÎ ÇÖKÜŞÜ.15
OSMANLI HAYRANLIĞI19
OSMANLI-MEMLÛK İHTİLAFININ KÖKENLERİ.27
I. SELİM’İN SEFERİ. SURİYE VE FİLİSTİN’İN OSMANLI’YA KATILIMI.33
MISIR’IN OSMANLILARIN İDARESİNE GEÇİŞİ VE HİCAZ43
SURİYE VE MISIR’IN ÖZERKLİKLERİNİN KALDIRILMASI.53
IRAK VE DOĞU ARABİSTAN’IN OSMANLI’YA KATILMASI61
CEZAYİR’DE OSMANLI HÂKİMİYETİNİN TESİSİ.75
YEMEN’İN FETHİ. HADRAMUT101
SUDAN VE AFRİKA’NIN KIZILDENİZ KIYILARININ İLHAKI137
TUNUS’DAKİ OSMANLI GAZİLERİ VE İSPANYA.167
LİBYA’NIN MALTA TARİKATININ HÂKİMİYETİNDEN KURTARILMASI211
TUNUS’UN FETHİ (1574)229

SONUÇ
THE OSMAN CONQUEST OF ARABIC COUNTRIES. 1516-1574
OSMANLI FETİHLERİNİN KRONOLOJİSİ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİ

Benzer Ürünler