Yazarlar

Tavsiye Ürün

Osmanlı`nın Arap Ülkelerini Fethi (1516-1574)

Yazar : Nikolay İVANOV
Basım Yılı : 2013
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2.2.1. Dizi, Sayı 20
Dil :
ISBN : 9789751627087


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL
Sovyet dönemi önemli Osmanlı ve Arap ülkeleri tarihi araştırmacılarından biri olan Nikolay İvanov’un en önemli eserlerinden biri de burada çevirisini verdiğimiz Osmanskoe Zavoevanie Arabskih Stran 1516-1574 (Osmanlı’nın Arap Ülkelerini Fethi 1516-1574) adlı kitabıdır. İvanov, bu çalışmasında Arap ülkelerinin siyasi tarihini, Osmanlı’yı Arap ülkelerini fethetmeye iten iç ve dış etkenleri, Arap dünyasında Türk yanlısı havanın yayılmasını, Arap halklarının yabancılara karşı verdikleri mücadelede Osmanlı’nın rolünü, Memlûk ve Kuzey Afrika’daki diğer Arap ülkelerinin tarih sahnesinden çekilişini ve Osmanlı’nın idaresine geçmelerini ayrıntılı bir şekilde ortaya koymaktadır. Arap dünyasındaki bu gelişmelerin nedeni olarak ise İvanov, “köylü hakkı” ile ilgili efsaneyi görmektedir. Yaratılan bu efsane, İvanov’a göre, Osmanlı’nın Arap dünyasındaki ilerleyişini hızlandırmış, “Osmanlı silahı” için yol açmış ve neticede Arap halklarının siyasi ve sosyo-kültürel açıdan da fethedilmesini sağlamıştır.---

N. A. İVANOV HAKKINDA BİRKAÇ SÖZ
ÇEVİRENLERİN ÖN SÖZÜ

ÖN SÖZ
BATI AVRUPA DEVLETLERİNİN İSTİLASI
İSLAM DÜNYASINDAKİ HEGEMONYANIN SONU9
TOPLUMUN AHLAKÎ ÇÖKÜŞÜ.15
OSMANLI HAYRANLIĞI19
OSMANLI-MEMLÛK İHTİLAFININ KÖKENLERİ.27
I. SELİM’İN SEFERİ. SURİYE VE FİLİSTİN’İN OSMANLI’YA KATILIMI.33
MISIR’IN OSMANLILARIN İDARESİNE GEÇİŞİ VE HİCAZ43
SURİYE VE MISIR’IN ÖZERKLİKLERİNİN KALDIRILMASI.53
IRAK VE DOĞU ARABİSTAN’IN OSMANLI’YA KATILMASI61
CEZAYİR’DE OSMANLI HÂKİMİYETİNİN TESİSİ.75
YEMEN’İN FETHİ. HADRAMUT101
SUDAN VE AFRİKA’NIN KIZILDENİZ KIYILARININ İLHAKI137
TUNUS’DAKİ OSMANLI GAZİLERİ VE İSPANYA.167
LİBYA’NIN MALTA TARİKATININ HÂKİMİYETİNDEN KURTARILMASI211
TUNUS’UN FETHİ (1574)229

SONUÇ
THE OSMAN CONQUEST OF ARABIC COUNTRIES. 1516-1574
OSMANLI FETİHLERİNİN KRONOLOJİSİ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİ

Benzer Ürünler