Yazarlar

Bulgaristan`daki Ermeni Komitelerinin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri (1890 - 1918)

Yazar : Bülent YILDIRIM
Basım Yılı : 2014
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : IV/A-2-2.1 Dizi - Sayı 21
Dil :
ISBN : 9789751627360


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 15.60 TL26.00 TL KDV : 0.00 TL
Bu eser, söz konusu süreçte Osmanlı Devleti’nden fiilen ayrılarak 1908’de bağımsızlığını ilan eden Bulgaristan’daki Ermeni komitacılarının faaliyetlerini Osmanlı ve Bulgar arşiv kayıtlarına dayanarak inceleyen son derece kıymetli bir ilmi çalışmadır.---

TAKDİM
KISALTMALAR
ÖN SÖZ

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
BULGARİSTAN EMARETİ'NDE ERMENİLER VE ERMENİ KOMİTELERİNİN BULGARİSTAN'DA TEŞKİLATLANMASI

A. BULGARİSTAN EMARETİ'NDE ERMENİLER
1. Bulgaristan'da Ermeni Nüfusu ve Yerleşim Sahaları41
2. Ermenilerin Sosyo-Kültürel ve Ticarî Hayatı43
a. Sosyo-Kültürel Hayat.43
b. Bulgaristan'daki Ermenilerin Ekonomik ve Ticari Hayatları46
3. Bulgaristan'da Bulunan Ermeni Kiliseleri ve Okulları.49

B. ERMENİ KOMİTELERİNİN BULGARİSTAN'DA TEŞKİLATLANMASI 54
1. Ermeni Komitacıların Bulgar Milliyetçilerini Örnek Alması: “Bulgar Yolu”54
2. Ermeni Komitelerinin Bulgaristan'da İlk Faaliyetleri.58
a. Finans Kaynağı Temin Etme ve Örgütlenme Faaliyetleri.58
b. Rusçuk'ta Ele Geçirilen Bombalar ve Osmanlı Padişahına Suikast Teşebbüsü.59

İKİNCİ BÖLÜM
EMARET DÖNEMİNDE BULGARİSTAN'DAKİ ERMENİ FAALİYETLERİ

A. ERMENİ KOMİTELERİNİN BULGARİSTAN'DA ÖRGÜTLERİNİ GÜÇLENDİRMELERİ VE FAALİYETLERİ.69
1. Bulgar-Makedon Komiteleri ile Ermeni Komiteleri Arasında İşbirliği Kurulması .69
2. Filibe'de Kurulan Potorig (Fırtına) Örgütü 74
3. Sofya'da Gerçekleştirilen III. Taşnak Genel Kongresi ve Alınan Kararlar (Şubat–Mart 1904)77
4. Sultan II. Abdülhamid'e Düzenlenen Bombalı Suikastın Bulgaristan'da Planlanması ve Hazırlıkların Yapılması80
5. Taşnak Komitacısı Antranik Ozanyan'ın Bulgaristan'daki Faaliyetleri.86
6. Bulgaristan'da Kurulan Gizli Ermeni Askerî Okulu (1906-1907).88

B. BULGARİSTAN'DAKİ ERMENİ KOMİTELERİNİN BAŞLICAFAALİYET YÖNTEMLERİ.92
1. Ermeni Komitecilerinin Osmanlı Topraklarına Giriş ve Çıkışlarının Sağlanması.92
2. Silah ve Cephane Temini ve Bunların Osmanlı Devleti'ndeki Ermeni Komitacılara Ulaştırılması95
3. Basın ve Yayın Yoluyla Propaganda Faaliyetleri 97
4. Tiyatro Gösterileri İle Propaganda.99
5. Avrupa ve İngiltere'deki Diğer Ermeni Teşkilâtları ile İletişim ve İlişkiler 102

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BULGARİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞININ ARDINDAN BULGARİSTAN'DAKİ ERMENİ KOMİTELERİNİN YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYETLER (1908–1914)

A. BULGARİSTAN'IN BAĞIMSIZLIĞINI KAZANMASI. 107
B. VARNA'DA DÜZENLENEN V. TAŞNAK KONGRESİ. 111
C. I. BALKAN SAVAŞI'NDA BULGARİSTAN ORDUSUNDAKİ GÖNÜLLÜ ERMENİ BİRLİĞİ 116
1. Ermeni Gönüllü Birliğinin Kurulması. 118
2. Ermeni Gönüllü Birliği'nin Savaş Sırasındaki Görev ve Faaliyetleri.122
3. Ermeni Gönüllü Birliği'nin Savaşta Gerçekleştirdiği İnsanlık Suçları ve Bulgar Genelkurmay Belgelerine Göre Bölükte Yaşanan Disiplin Sorunları 132
4. Ermeni Gönüllü Birliği'nin Bulgaristan Yönetimi Tarafından Ödüllendirilmesi. 137

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
I. DÜNYA SAVAŞI ESNASINDA BULGARİSTAN'DAKİ ERMENİ KOMİTELERİNİN FAALİYETLERİ
A. SAVAŞIN BAŞLAMASI, ERMENİ KOMİTELERİNİN TUTUMU VE ERMENİ GÖNÜLLÜ TABURLARI 143
1. Ermeni Gönüllülerinin Osmanlı Devleti'ne Karşı Savaşmak Üzere Bulgaristan'dan Rusya'ya Geçişleri 148
a. Antranik Ozanyan'ın Ermeni Gönüllü Alaylarına Komuta Etmek Üzere Rusya'ya Davet Edilmesi.148
b. Ermeni Gönüllülerin Bulgaristan Limanlarından Rusya'ya Geçişleri 152
B. SEVK VE İSKÂN KANUNU'NA KARŞI BULGARİSTAN'DAKİ ERMENİLERİN TEPKİ VE FAALİYETLERİ.160
C. BULGARİSTAN'IN ÜLKEDEKİ ERMENİ HAREKETLERİNE KARŞI TUTUMU168
1. Bulgaristan'ın Tarafsız Olduğu Dönemde Bulgaristan'daki Ermenilerin Faaliyetleri ve Bulgaristan'ın Tutumu168
2. Bulgaristan'ın Savaşa Girişi  173
3. Bulgaristan'ın Savaşa Katıldıktan Sonra Ermeni Faaliyetlerine Karşı Tutumu ve Varna'dan Ermeni Tehciri 177

SONUÇ
TABLOLAR
KAYNAKÇA
DİZİN
EKLER

Benzer Ürünler