Yazarlar

Tavsiye Ürün

Selçuklu Devletleri Tarihi Siyaset, Teşkilât ve Kültür

Yazar : Ali SEVİM, Erdoğan MERÇİL
Basım Yılı : 2014
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XXIV. Dizi -Sa.19
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751626783


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 25.20 TL42.00 TL KDV : 0.00 TL
Bellibaşlı kaynak ve araştırmalardan yararlanmak suretiyle hazırlanan bu eser, kuruluş dönemlerinden itibaren bütün Selçuklu devletlerinin siyasal, genel nitelikte olmak üzere, teşkilât ve kültür tarihlerini kapsamaktadır.

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BÜYÜK SELÇUKLU İMPARATORLUĞU

I. DEVLETİN KURULUŞ DÖNEMİ

II. SULTAN TUĞRUL DEVRİ, ANADOLU SEFERLERİ

III. SULTAN ALP ARSLAN DEVRİ

IV. SULTAN MELİKŞAH DEVRİ AHSA VE BAHREYN KARMATİLERİ

V. SULTAN BERKYARUK DEVRİ MELİK TUTUŞ'UN SALTANAT MÜCADELESİ SULTAN BERKYARUK - MUHAMMED TAPAR MÜCADELELERİ

VI. SULTAN MUHAMMED TAPAR DEVRİ HAÇLILARLA MÜCADELELER

 VII. SULTAN SENCER DEVRİ. IRAK SELÇUKLU DEVLETİ.

 

I. SULTAN MAHMUT DEVRİ

II. SULTAN DAVUT DEVRİ

III. SULTAN TUĞRUL B. MUHAMMED TAPAR DEVRİ.

IV. SULTAN MESUT DEVRİ

V. SULTAN MELİKŞAH DEVRİ

VI. SULTAN II. MUHAMMED DEVRİ

VII. SULTAN SÜLEYMANŞAH DEVRİ

VIII. SULTAN ARSLANŞAH DEVRİ

IX. SULTAN III. TUĞRUL DEVRİ

 

KİRMAN SELÇUKLU DEVLETİ

I. DEVLETİN KURULUŞU

II. DEVLETİN GELİŞMESİ DÖNEMİ, SULTANŞAH DEVRİ

III. TURANŞAH DEVRİ

IV. İRANŞAH DEVRİ

V. ARSLANŞAH DEVRİ

VI. MUHAMMED DEVRİ

VII. TUĞRULŞAH DEVRİ

 

FETRET DEVRİ

VIII. BEHRAMŞAH'IN İLK MELİKLİĞİ

II. ARSLANŞAH'IN İLK MELİKLİK DÖNEMİ

X. BEHRAMŞAH'IN İKİNCİ MELİKLİK DÖNEMİ

MUHAMMEDŞAH DEVRİ

XII. MELİK II. TURANŞAH DEVRİ

XIII. KİRMAN SELÇUKLU DEVLETİ'NİN ÇÖKÜŞÜ

XIV. MELİK II. MUHAMMEDŞAH DEVRİ

SURİYE VE FİLİSTİN SELÇUKLU DEVLETİ

I. SURİYE VE FİLİSTİN'E İLK TÜRK GİRİŞLERİ

1. HANOĞLU HARUN

2. EMÎR AFŞİN VE SANDAK

3. FİLİSTİN'DE BİR TÜRKMEN BEYLİĞİ

 

II. EMÎR ATSIZ DEVRİ

III. TACÜDDEVLE TUTUŞ DEVRİ

SÜLEYMANŞAHIN KUZEY-SURİYE SEFERİ.

TUTUŞ'UN SALTANAT MÜCADELESİ

IV. HALEB SELÇUKLU DEVLETİ

MELİK RIDVAN DEVRİ

HAÇLILARLA MÜCADELELER

V. MELİK ALP ARSLAN DEVRİ

VI. MELİK SULTANŞAH DEVRİ

VII. DIMAŞK SELÇUKLU DEVLETİ MELİK DUKAK DEVRİ

HAÇLILARLA MÜCADELELER

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ

I. SÜLEYMANŞAH DEVRİ

II. I. KILIÇ ARSLAN DEVRİ

III. ŞAHİNŞAH DEVRİ

IV. I.İZZEDDİN MESUT DEVRİ

V. II.KILIÇ ARSLAN DEVRİ.

VI. I. GIYASEDDİN KEYHÜSREV'İN İLK SALTANATI

VII. II. RÜKNEDDİN SÜLEYMANŞAH DEVRİ

VIII. I. GIYASEDDİN KEYRÜSREVİN İKİNCİ SALTANATI

 

IX I. İZZEDDİN KEYKÂVUS DEVRİ

I. ALÂEDDİN KEYKUBAD DEVRİ

XI. II. GIYASEDDİN KEYHÜSREV DEVRİ

XII. II. İZZEDDİN KEYKÂVUS VE SONRAKİ OLAYLAR

ÜÇ KARDEŞ YÖNETİMİ (1249-1254).

İKİ SULTAN YÖNETİMİ

XIII. IV. RÜKNEDDİN KILIÇ ARSLAN DEVRİ

XIV. III. GIYASEDDİN KEYHÜSREV DEVRİ

XV. II. GIYASEDDİN MESUT DEVRİ  (İlk Saltanatı)

XVI. III. ALÂEDDİN KEYKUBAD DEVRİ

XVII. II. GIYASEDDİN MESUT'UN İKİNCİ SALTANATI, DEVLETİN YIKILIŞI

DEVLET TEŞKİLÂTI, KÜLTÜR VE İMAR FAALİYETLERİ

DEVLET TEŞKİLÂTI HÂKİMİYET ALÂMETLERİ VE UNVANLAR

SARAY TEŞKİLÂTI

HÜKÜMET TEŞKİLÂTI

ASKERÎ TEŞKİLÂT

İLMİYE TEŞKİLÂTI

TOPRAK VE HALK

İKTİSADÎ DURUM

KÜLTÜR FAALİYETLERİ

GÜZEL SANATLAR

KRONOLOJİ CETVELİ

BİBLİYOGRAFYA

GENEL DİZİN

HARİTALAR RESİMLER

Benzer Ürünler