Yazarlar

XVII. Yüzyılda Ankara

Yazar : Hülya TAŞ
Basım Yılı : 2014
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XXVII. Dizi, Sayı: 9
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751618719


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 27.60 TL46.00 TL KDV : 0.00 TL

ONSOZ   

KISALTMALAR

GİRİŞ

KENT TARİHİ ÇALIŞMALARI

TEORİK    ÇERÇEVE    VE    ESERİN    KONUSUNUN

PROBLEMATİĞİ

BELGELERİN TANITIMI

A- Şer'iyye Sicilleri

B- Mühimmeler ve Şikâyet Defterleri

YÖNTEM

BİRİNCİ BÖLÜM: MEKAN ORGANİZASYONU İÇİNDE

                                   ANKARA

A-ANKARA'NIN SANCAK VE KAZA İLİŞKİSİ

1-     Ankara Sancağı

2-     Ankara Kazası

B-   ANKARA'NIN    SOF   ÜRETİM    FAALİYETLERİ
        İÇİNDEKİ İLİŞKİSİ

1-Mukâta'anın Fonksiyonları

a- Vergi Toplama Usulü Olarak Mukâta'a

b- Yönetim Mekanizması Olarak Mukâta'a

2-Ankara'da Mukâta'alar

a- Damga Mukâta'ası

b- İhtisâb, Beytü'1-mâl ve Rüsûm-ı Kahve

Mukâta'ası

c- Mîrî Mukâta'alar

C-    ANKARA'NIN UZAK ALANLARLA İLİŞKİSİ

1-      İstanbul ve Diğer Büyük Şehirlerle İlişkisi

2-      Ülke Dışındaki Bölgelerle İlişkisi

İKİNCİ BÖLÜM: YÖNETİM

A-    ASKERİ-İDARİ YÖNETİM

Ankara Sancakbeyinin/Müteselliminin Yönetim

Faaliyetleri

B-    ADLİ-İDARİ YÖNETİM

En Büyük Şer' Yetkilisi Olarak Kadı ve Osmanlı
Mahkemesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: ANKARA ŞEHRİ

A-    YAKIN      ÇEVRE     İLİŞKİLERİNİN     ANKARA
         PLANINA YANSIMALARI

1-     Şehrin Yerli Sakinlerinin Yaşadığı Mahalleler

2-  Yakın Çevreden Gelenler

B-    GENİŞ    VE    UZAK    ÇEVRE    İLİŞKİLERİNİN
         ANKARA PLANINA YANSIMALARI

1-      Daha Geniş Çevreden Gelenler

2-  Uzak Diyarlardan Gelenler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: ANKARA'DA HAYAT

A-    KAMUSAL ALANDA HAYAT

1-Şehirde Zaman

a- Gündelik Hayatın Başlıca Aktörleri

b- Zamanın Kullanımı

Bey ve Ehl-i Örf

Kadı ve Ehl-i Şer

Re'âyâ

2-  Gündelik Hayatta Çarşı ve Pazar

3-  Genel Olarak Şehir ve Mahallede Gündelik Hayata 
     İlişkin Değerlendirmeler

a- Şehir

b- Mahalle

B-    ÖZEL ALANDA HAYAT

1-Ev

2-Aile

SONUÇ  

BİBLİOGRAFYA

DİZİN

HARİTALAR

Benzer Ürünler