Yazarlar

Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı

Yazar : İsmail Hakkı UZUNÇARŞILI
Basım Yılı : 2014
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : VIII Dizi, Sayı: 15
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751600417


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 21.60 TL36.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ

BİRİNCİ BÖLÜM

Osmanlı Padişahlarının Sarayı

 

İKİNCİ BÖLÜM

Saltanat tşiarından olan bazı merasim ve usul

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sarayın Enderun taksimatı ve vazife sahipleri

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sarayın bîyrun halkı ve vazifeleri

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Osmanlı Sarayının bîyrun teşkilâtında olan bostancı ocağı ve Has ahır

NETİCE

İNDEKS

BİBLİYOGRAFYA

DÜZELTMELER

SARAY TEŞKİLATINA AİT BAZI RESİM VE VESİKA FOTOĞRAFLARI

Benzer Ürünler