Yazarlar

Tavsiye Ürün

On Yıllık Harbin Kadrosu 1912-1922 Balkan-Birinci Dünya ve İstiklal Harbi

Yazar : İsmet GÖRGÜLÜ
Basım Yılı : 2014
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : XVI. Dizi, Sayı: 69
Dil : Türkçe
ISBN : 9789751605054


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL

KISALTMALAR

SUNUŞ

İKİNCİ BASKI İÇİN SUNUŞ

Birinci Bölüm

BALKAN HARBİ

BALKAN HARBİ — DOĞU VE BATI ORDULARININ MUHAREBELERİ

BALKAN HARBİNDE BÜYÜK GENEL KARARGÂH

ŞARK ORDUSU

Kırklareli-Süloğlu ve Pınarhisar-Lüleburgaz Muharebeleri

Edirne-Kale Muharebeleri

Batı Trakya Muharebeleri

ÇATALCA ORDUSU

Birinci Çatalca Muharebesi

İkinci Çatalca Muharebesi

Bolayır Muharebeleri ve Şarköy Çıkarması

Çatalca ve Bolayır'dan Edirne'nin Geri Alınması İçin Yapılan İleri Harekât

GARP ORDUSU

Sırp Cephesi Kuvvetleri

Bulgar Cephesi Kuvvetleri

Yunan Cephesi Kuvvetleri

Karadağ Cephesi Kuvvetleri

BATI TRAKYA'DA BULGAR İŞGALİNE KARŞI MÜCADELE

VEREN TÜRK SUBAYLARI VE GÖNÜLLÜLER

BATI TRAKYA MUHTAR TÜRK HÜKÜMETİ ORDUSU

İkinci Bölüm

BİRİNCİ DÜNYA HARBİ

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN BİRİNCİ DÜNYA HARBİNE

GİRİŞİ VE ÇARPIŞTIĞI CEPHELER

BAŞKOMUTANLIK VEKÂLETİ VE GENEL KARARGÂHIN İLK KURULUŞU

ÇANAKKALE CEPHESİ

Çanakkale Cephesi Harekâtı

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi

Seddülbahir Bölgesi

25-26 Nisan 1915 Seddülbahir Kıyı Muharebeleri

Birinci Kirte Muharebesi

1/2 ve 3/4 Mayıs Gece Taarruzları

İkinci Kirte ve Mayıs Muharebeleri

Üçüncü Kirte Muharebesi

1 nci Kerevizdere Muharebesi

Zığındere Muharebesi

5 Temmuz Zığındere Türk Taarruzu

2 nci Kerevizdere Muharebesi

6-13 Ağustos 1915 Muharebeleri

Eylül 1915-9 Ocak 1916 Mevzi Muharebeleri

Arıburnu - Anafartalar Bölgesi

25 Nisan 1915 Arıburnu Muharebesi

27 Nisan Türk Taarruzu 

1 Mayıs Türk Taarruzu

19 Mayıs Türk Taarruzu

6-10 Ağustos Arıburnu, Conkbayırı ve Birinci Anafartalar Muharebesi

İkinci Anafartalar Muharebesi

Eylül-20 Aralık 1915 Mevzi Muharebeleri

Saros Bölgesindeki Birlikler

25-2 Nisan 1915 Kumkale Muharebesi

Düşmanın Tahliyesinden Sonra Çanakkale'de Kalan Birlikler

DOĞU - KAFKAS CEPHESİ

Kafkas (Doğu) Cephesi Harekâtı

Hudut, Köprüköy, Azap Muharebeleri

Sarıkamış Muharebesi

Tortum, Azap, Erzurum Muharebeleri

Sağ Cenah Harekâtı-Malazgirt ve Kılıçgediği Muharebeleri

Çoruh, Kaledere - Kop - Mama Hatun (Tercan) Muharebeleri

Üçüncü Ordunun 5 Kasım1916'daki Teşkilat Değişiklikliği ve 1916-1917 Kış Mevzi Muharebeleri 

Murat Mihverindeki Muharebeler

Murat Mihverinde 1916–1917 Yılı Kış Mevzi Muharebeleri

1917 Yılı Mevzi Muharebeleri

3 ncü Ordunun Tirebolu - Kemah - Kiği - Muş - Bitlis Hattından Başlattığı İleri Harekât

1918 Yazında Kuzey Kafkasya - Azerbaycan ve İran İçlerine Yapılan Harekât

1918 Sonbaharında Hazar Denizi Kıyılarına Yapılan Harekât - İran ve Kafkasya'nın Boşaltılması

SİNA - FİLİSTİN - SURİYE CEPHESİ

Sina-Filistin-Suriye Cephesi Harekâtı

Birinci Dünya Harbi Başlangıcında Sina-Fİlistin Cephesi

Birinci Kanal Seferi

4 üncü Ordunun 2 nci Kanal Seferi İçin Yeniden Teşkilatlanmasından Sonraki Kuruluşu

İkinci Kanal Seferi 

2 nci Kanal Seferinden Sonra 4 ncü Ordu ve Birinci - İkinci Gazze Muharebeleri

Suriye ve Irak Cephesinde Yıldırım Ordular Grubu 

Suriye-Filistin   Cephesinde   Ekim   -   Aralık   1917   Durumu,   Gazze, Birüssebi  Muharebesi;   3-15  Kasım  Çekilme  Muharebeleri  ve Kudüs Yafa Muharebeleri

Suriye ve Batı Arabistan Genel Komutanlığı - Şeria Türk Taarruzu, Musallabe Muharebesi

Yıldırım Ordular Grubu-Şeria Muharebeleri

Nablus Meydan Muharebesi ve Halep Bölgesine Kadar Yapılan Çe­ kilme Harekâtı

Mütareke Devresinde Suriye Cephesi

IRAK VE İRAN CEPHESİ

Irak Cephesi Harekâtı 

Birinci Dünya Harbinde Irak Cephesi, 26 Ekim  1914 Durumu ve Kurna Muharebesi

10 Aralık 1914 Durumu

3 Ocak 1915 Durumu ve Birinci Rota Muharebesi

Mart 1915 Durumu, Şuayyibe ve İkinci Rota Muharebesi

15 Haziran 1915 Durumu, Nasıriye ve Birinci Kutülammare Muharebesi

Selmanpak, Muharebesi; Kutülammare Muharebeleri  

6 nci Ordu 1 Ocak 1916 Durumu ve Vadiikelâl Müh., Birinci Felahiye Müh., İkinci ve Üçüncü Felahiye Muh., Beytisa Muh,, Kutülammare Zaferi

6 ncı Ordu Kütülammare Meydan Muh., Garraf, Elhan - Başare Şamran Muh.

6 ncı Ordu Bağdat Muharebeleri - Sindiye, Muh., Ethem Muh.

6 ncı Ordu I nci Remadiye Muh. - 2 nci Remadiye Muh.

6 ncı Ordu Hanbağdadi Muh., İngiliz Kerkük Taarruzu

6 ncı Ordu Haziran - Eylül 1918 Durumu ve Musul istikametinde İngiliz Taarruzu

6 ncı Ordu Dicle Muharebesi

AVRUPA CEPHELERİ VE DİĞER CEPHELER

Avrupa Cepheleri

Galiçya Cephesi Harekâtı

Galiçya Cephesi

Romanya Cephesi Harekâtı

Romanya Cephesi

Makedonya Cephesi Harekâtı

Makedonya cephesi

Hicaz Cephesi

Asir Cephesi

Yemen Cephesi

Libya Cephesi Harekatı

Libya (Kuzey Afrika) Cephesi

İngilizler Tarafından Malta'ya Sürülen ve Tevkif Edilen Komutanlar ve Subaylar

30 Ekim 1918'de Türk Boğazlarının Komutanları

Üçüncü Bölüm

İSTİKLÂL HARBİ

İSTİKLÂL HARBİ'NİN ANA HATLARI

Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a Çıktığı Dönemdeki Birlikler ve Komutanları

Mustafa Kemâl Paşa ile Samsun'a Çıkan Heyet

Milli Mücadeleye Hizmet İçin Kurulan Gruplar

Doğu Trakya Harekâtı

Batı Trakya'da Kuvayi Milliye Kurucuları

DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ

Doğu Cephesi

Doğu Cephesi Sarıkamış Muh., Kars Muh., Sarmalar Muh., Golgat,

Cacur Muharebeleri

İstiklâl Harbi Doğu Cephesinde Sonradan Kurulan Birlikler

Doğu Cephesinin 1 Ekim 1922 Durumu

GÜNEY CEPHESİ

Güney Cephesi Kuvayi Milliye Kurucuları ve Müfrezeleri

Adana Cephesi

Maraş Milli Mücadelesine Katılanlar

Urfa Milli Mücadelesine Katılanlar

Antep Milli Mücadelesine Katılanlar

Elcezire Cephesi

BATI CEPHESİ

İzmir'in İşgali Sırasında 17 nci Kolordu

Batı Anadolu'da Yunan İşgaline Karşı Mücadeleyi Başlatan ve Kuvayı Milliyeyi Kuranlar

Haziran-Temmuz 1919'da Yunan İlerlemesine Karşı Çarpışan Kuv­ vetler ve Komutanlar

Aydın'ın Taarruzla Yunanlılardan Geri Alınması, Kuvayi Milliye'nin

Yunanlılara Karşı Kazandığı İlk Muharebe

Yunanlıların Miln Hattından Başlattıkları Taarruzlara Karşı Savunan Kuvvetler ve Komutanları

8 Temmuz 1920 Bursa Savunması ve İşgali

Ekim 1920'de Batı Cephesi Komutanlığı ve Gediz Türk Taarruzu

Birinci İnönü Muharebesi

İkinci İnönü Muharebesi

Aslıhanlar ve Dumlupınar Muharebesi

Kütahya-Nasuhçal-Eskişehir Muharebeleri

Sakarya Meydan Muharebesi

Sakarya Zaferinden Sonra Yapılan Takip Harekatı

Büyük Taarruz-Başkomutan Meydan Muharebesi

İSTİKLÂL HARBİNDE AYAKLANMALAR

Ali Batı Ayaklanması

Birinci Bozkır Ayaklanması

ikinci Bozkır Ayaklanması

Şeyh Eşref Ayaklanması-Hart Olayı

Birinci Anzavur Ayaklanması

İkinci Anzavur Ayaklanması

Birinci Düzce Ayaklanması 

Kuvayı İnzibatiye'nin Dağıtılması 

ikinci Düzce Ayaklanması

Birinci Yozgat Ayaklanması

ikinci Yozgat Ayaklanması

Benzer Ürünler