Yazarlar

Tavsiye Ürün

Acemhöyük - Burushaddum I : Silindir Mühürler ve Mühür Baskılı Bulllaar- Cylinder Seals And Bullae With Cylinder Seal Impressions

Yazar : Nimet ÖZGÜÇ
Basım Yılı : 2015
Basım Yeri :
Cilt / Dizi / Sayı : V. Dizi, Sayı: 7
Dil : Türkçe - İngilizce (
ISBN : 9789751630049


Ürün teslimatı 5 iş günü içinde gerçekleşecektir.
Fiyat : 14.40 TL24.00 TL KDV : 0.00 TL

ÖNSÖZ - PREFACE

KISALTMALAR VE KAYNAKÇA - ABBREVIATIONS AND BIBLIOGRAPHY

GİRİŞ - INTRODUCTION

KATALOG - CATALOGUE

I. Hanedan ve memurlarına ait silindir mühürlerle baskılı bullalar - Bulla with the impressions of royal and of their officials cylinder seals

II. Eski Babil üslubunda silindir mühür ve bulla baskıları - The cylinder seal and impressions on bulla in Old Babylonian Style

III. Eski Asur üslubunda silindir mühürler ve bulla baskıları - Cylinder seal and sealings in Old Assyrian style

IV. Eski Suriye üslubunda silindir mühür baskııl bullalar - Bullae with the impressions of cylinder seals in Old Syrian Style

V. Eski Anadolu silindir mühür baskılı bullalar ve mühürler - Bullae with the impressions of Old Anatolian cylinder seals and seals

Çizimler Listesi - List of Draings

Planlar Listesi - List of Plans

Resimler Listesi - List of Figures

DİZİN - INDEX

ÇİZİMLER, PLANLAR ve RESİMLER - DRAWINGS, PLANS and FIGURES


Benzer Ürünler