İletişim +90 312 267 16 11

Abdülbâki GÖLPINARLI

Abdülbâki GÖLPINARLI

Abdülbaki Gölpınarlı 12 Ocak 1900 yılında İstanbul'da doğdu. Adını 1931’de yayımladığı Melamilik ve Melamiler adlı eseriyle duyuran Gölpınarlı; Türkiyat Mecmuası, Şarkiyat Mecmuası, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası’nın yanı sıra çeşitli dergi ve gazetelerde çok sayıda bilimsel makale yayımladı. İslam Ansiklopedisi ile Türk Ansiklopedisi’nin çeşitli maddelerini yazdı. Divan edebiyatını eleştirel olmaktan ziyade ideolojik bir yaklaşımla değerlendirdiği ileri sürülen[kaynak belirtilmeli] Divan Edebiyatı Beyanındadır (1945) adlı kitabıyla büyük tartışmalara yol açtı.

Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu 4, 1994 Gözat %40 İndirim

Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu 4, 1994
Abdülbâki GÖLPINARLI (Haz.)

₺10.00 ₺6.00
Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, 2003 Gözat %40 İndirim

Mevlânâ Müzesi Müzelik Yazma Kitaplar Kataloğu, 2003
Abdülbâki GÖLPINARLI (Haz.)

₺20.00 ₺12.00