İletişim +90 312 267 16 11

Ahmet Nezihi TURAN

Ahmet Nezihi TURAN

Ahmet Nezihi Turan 1958 senesinde Kahramanmaraş'ta dünyaya geldi.1980 senesinde A.Ü. DTCF Tarih bölümünden mezun oldu. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı konulu yüksek lisans tezini 1987'de, 16. Asırda Ruha (Urfa) Sancağı konulu doktora tezini 1993 senesinde verdi. Halen Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesidir.