İletişim +90 312 267 16 11

Sultan Abdülaziz Devri Osmanlı Kara Ordusu (1861 - 1876), 2016

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Uğur ÜNAL
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2.2. Dizi, Sayı: 10
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751631695
  • Barkod : 9789751631695
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory, Sıvama Kapak; 278 Sayfa.

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

TABLO LİSTESİ

GİRİŞ

SULTAN ABDÜLAZİZ DEVRİNE KADAR

OSMANLI KARA ORDUSU (1299-1861)

BİRİNCİ BÖLÜM

KARA ORDUSU TEŞKİLÂTI

I. Nizâmiye Kuvvetleri

1. Kur’a Sistemi ve Asker Kaynakları

a. Kur’a Nasıl Gerçekleştirilirdi ?

b. Gönüllü Askerlik

c.  Bedelli Askerlik

d.  Gayrimüslimlerin Askere Alınması ve Asker Kaynaklarını ArtırmaÇabaları

2. Piyâde Sınıfı

3. Süvârî Sınıfı

4. Topçu Sınıfı

5. Diğer Askerî Sınıflar

II. Redif Kuvvetler

III. Müstahfız Kuvvetler

IV. Diğer Askerî Kuvvetler

1. Rikâb Bölükleri

2. Zabtiye Teşkilâtı

V. Askerî Rütbeler

                                                 İKİNCİ BÖLÜM

                                  ASKERÎ YÖNETİM VE ORDU MERKEZLERİ

I. Askerî Yönetim

1. Seraskerlik

2. Dâr-ı Şûrâ-yı Askerî   

3. Erkân-ı Harbiyye        

II. Ordu Merkezleri              

1. Ordu Komutanlıkları

2. Bosna Nizâmiye Alayları           

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ASKERÎ SANAYİ VE DONATIM

I. Askerî Sanayi

1. Tophâne-i Âmire

2. Diğer Sanâyi Merkezleri: Askerî Fabrikalar

(Tüfenkhâne, Baruthane, Feshâne-i Âmire, Kılıç Üretimi)

3. Sanâyi Alayları

II. Askerî Donatım

1. Şeşhâneli Tüfek ve Toplar

2. İğneli Tüfekler

3. Diğer Toplar

4. Askerî Kıyâfetler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ASKERÎ SAĞLIK HİZMETLERİ

I. Askerî Hastâneler

II. Sıhhî Tedbir ve Faaliyetler

BEŞİNCİ BÖLÜM

ASKERLERİN MAAŞ VE EMEKLİLİKLERİ

I. Askerlerin Maaşları

II. Askerlerin Emeklilikleri  

 

ALTINCI BÖLÜM

ASKERÎ YARGI VE TALTİFLER

I. Askerlerin Yargılanması   

II. Askerî Ödüller  

1. Askerlere Verilen Nişanlar        

2. Diğer Askerî Ödüller   

YEDİNCİ BÖLÜM

ASKERÎ EĞİTİM-ÖĞRETİM

I. Askerî Eğitim Kurumlan    

1. Askerî Rüşdiye ve İdâdîler          

2. Mekteb-i Harbiye          

3. Mekteb-i Tıbbiye           

4. Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn             

II. Askerî Kitap ve Yayımlar

III. Askerî Talim ve Törenler               

SONUÇ

KAYNAKLAR          

DİZİN

EKLER