İletişim +90 312 267 16 11

Prof. Dr. Semavi Eyice Külliyatı I, 2015

₺94.00 ₺56.40
  • Yazar: Sema DOĞAN (Derleyen)
  • Basım Yılı: 2015
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: VI. Dizi, Sayı: 3a
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751631121
  • Barkod : 9789751631121
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory, Sıvama Kapak, 1339 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ

MAKALELER

İznik’te Bir Bizans Kilisesi      

Amasra Büyükadası’nda Bir Bizans Kilisesi             

Amasra’da Cenova Hâkimiyeti Devrine Ait Armalı Bir Levha  

İstanbul’da Abbâsî Saraylarının Benzeri Olarak Yapılan Bir Bizans Sarayı: Bryas Sarayı          

İzmir Yakınındaki Kemalpaşa’da (Nif) Laskarisler Sarayı        

X. Hommaire de Hell ve Ressam Jules Laurens       

Svilengrad’da Mustafa Paşa Köprüsü (Cisr-i Mustafa Paşa)        

Bizans Devrinde Edirne ve Bu Devire Ait Eserler   

Trabzon Yakınında Meryem Ana (Sumela) Manastırı, Arkeolojik ve

Tarihî Değeri ile Bugünkü Durumu Hakkında Bir Araştırma    

Varna ile Balçık Arasında Akyazılı Sultan Tekkesi    

Atatürk’ün Büyük Bir Tarih Yazdırma Teşebbüsü: Türk Tarihinin Ana Hatları          

Trakya’da Bizans Devrine Ait Eserler      

Avrupalı Bir Ressamın Gözü ile Kanûnî Sultan Süleyman, İstanbul’da Bir Safevî Elçisi ve

Süleymaniye Camii, Kanûnî Sultan Süleyman’ın Portreleri Hakkında Bir Deneme    

Kanûnî Sultan Süleyman’ın Yeni Bir Portresi           

Ankara’nın Eski Bir Resmi, Tarihî Vesika Olarak Resimler, Ankara’dan Bahseden Seyyahlar, Eski

Bir Ankara Resmi    

Sultan Cem’in Portreleri Hakkında          

Trakya’da Meydan Şadırvanları               

Anadolu’da “Karamanlıca” Kitâbeler I (Grek Harfleriyle Türkçe Kitâbeler)            

Anadolu’da “Karamanlıca” Kitâbeler II (Grek Harfleriyle Türkçe Kitâbeler)           

İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde Bizans-Türk Çeşmesi

Bir Türk Elçisinin Portresi      

Uluğ İğdemir ve Belleten        

Mimar Kasım Hakkında          

Tarih İçinde İstanbul ve Şehrin Gelişmesi              

J. von Hammer-Purgstall ve Seyahatnameleri, Hammer’in Tarihî Coğrafya,

Topografya ve Sanat Tarihine Hizmeti    

Ayasofya Vaftizhanesi Sultan I. Mustafa ve İbrahim’in Türbesi Olan Yapı               

Mezarlıklar ve Hazireler          

KONFERANS - KONGRE BİLDİRİLERİ ve RAPORLAR

Konferans Bildirileri

Uluslararası Balkanlar’da Ortaçağ Camcılığı Sanatı Konferansı               

Hittitologues et Byzantinistes â la decouverte de l’Asie Mineure               

Kongre Bildirileri

Side’nin Bizans Devrine Ait Binalarının Sanat Tarihi Bakımından Değerleri           

Bizans-İslâm-Türk Sanat Münasebetleri   

Tarihî Vesika Olarak Eski Resim, Gravür ve Fotoğraflar (Özet)               

Uluslararası XVIII. Yüzyıl Mimarisi ve Vanvitelli’yi Anma Kongresi        

Silifke ve Çevresinde İncelemeler: Elaiussa-Sebaste (=Ayaş) Yakınında Akkale         

Raporlar

Silifke Dolaylarında Yapılan Araştırmalar               

Silifke ve Dolaylarında Yapılan Topraküstü Arkeolojik Araştırmalar Raporu (1978) 

Silifke ve Dolaylarında Yapılan Topraküstü Arkeolojik Araştırmalar Raporu (1979) 

NEKROLOJİLER

Prof. Dr. Alfons-Maria Schneider (1896-1952)          

Ernest Mamboury (1878-1953)  

Prof. Dr. Philipp Schweinfurth (1887-1954)              

Celâl Esad Arseven (1875-1971)

Prof. Albert-Louis Gabriel (2.8.1883-23.12.1972)        

Tahsin Öz (1887-1973)             

KİTAP TANITIMLARI

Alfons-Maria Schneider, Konstarıtinopel, Gesichtund Geştalt einergeschichtlichen VVeltmetropole...

Friedrich Wilhelm Deichmann, Studien zur Architektur Konstantinopels im 5. und 6. Jahrhundert nach Christus           

Martin Hürlimann, Istanbul-Konstantinopel  

Marcel Richard, Repertoire des bibliotheques et des catalogues de manuscrits grecs        

Josef Finle, Die Kuppel über dem Viereck, Ursprungund Geştalt            

Gerhart Rodenwaldt, Otto Magnus von Stackelberg, der Entdecker der griechischen Landschaft, 1786-1837    

Kroum Tomovsky, Les mosquees de Bitola         

Otto Spies, Türkisches Puppentheater, Versuch einer Geschichte des Puppentheaters im Morgenland

R. van Luttervelt, De “Turkse” schtilderijen varı J. B. Vanmour en zijn school, De Verzameling

van Cornelis Calkoen Ambassadeur bıj de Hoge Porte, 1725-1743        

Gyula Moravscik, Byzantinoturcica, I. Die byzantinisehen Quellen der Geschichte der Türkvölker;

II. Sprachreste der Türkvölker in den byzantinisehen Quellen

Marcel Röthlisberger, Die Türkei, Reise durch ihre Geschichte

Nikolaos K. Moutsopoulos, To arkhontiko tou sior Manölake ste Beroia 

Severien Salaville - Eugene Dalleggio, Karamanlidika, Bibliographie analytique

d’ouvrages en langue turque imprimes en caracteres grecs, 1,1584-1850      

Jan Reychman, Zycie Polskie w Stambule w XVIII wieku  

Behçet Unsal, Turkish Islamic Architecture in Seljuk and Ottoman Times 1071-1923

Cyril Mango, Materials for the Study of the Mosaics of St. Sophia at İstanbul.         

Türk Sanat Tarihi ile İlgili Yugoslav Yayınları: II     

Robert L. van Nice, Saint Sophia in İstanbul, an Architectural Survey  

Kurt Erdmann, Die Kunst Irans zur Zei der Sasaniden     

Hansgerd Hellenkemper, Burgen der Kreuzritterzeit in der Grafschaft Edessa und im Königreich Kleinarmenien               

Andre Guillou, La civilisation byzantine         

Alfred Friendly, Beaufort of the Admiralty, The Life ofSir Francis Beaufort, 1774-1857