İletişim +90 312 267 16 11

Amerikan Protestan Misyonerlerinin Bursa`da Teşkilatlanmaları ve Faaliyetleri (1834-1928), 2016

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Özgür YILDIZ
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: IV/A-2-2.1. Dizi, Sayı: 34
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751631923
  • Barkod : 9789751631923
  • Fiziksel Özellikleri : Ivory Kağıt, 274 Sayfa, 22 cm, Taslama Kapak (Sert Kapak)

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

MİSYONERLİKVEAMERİKANBOARD TEŞKİLATI

BİRİNCİ BÖLÜM

AMERİKAN PROTESTAN MİSYONERLERİ'NİN BURSA'DA TEŞKİLATLANMALARI

I.           BURSA'NIN TARİHİ, ETNİK, DEMOGRAFİK YAPISI VE MİSYONERLER AÇISINDAN ÖNEMİ

II.          AMERİKAN PROTESTAN MİSYONERLERİN BURSAYA YERLEŞMESİ

1.     Bursa istasyonu nun Kurulması ve Bursa'da ilk Amerikalı

2.     Protestan Misyonerler

3.     Misyoner Schneider'ın Bursa İstasyonunu Tanıma ve

4.     Genişletme Çabalan

5.     Bursa İstasyonunun Gelişmesi ve Teşkilatlanması

III.        BURSA MERKEZDE ÇALIŞAN MİSYONERLER VE GÖREVLİLER

1.     Kuruluş Aşaması (1834-1862)

2.     Greene Dönemi (1862-1868)

3.     Richardson Dönemi (1868-1879)

4.     Tlıeo A Baldwin Dönemi (1880-1908)

5.     1908 Yılından 1928 Yılına Kadar Bursa İstasyonunda Çalışanlar ve Görevliler

IV.        BURSA ÎSTASYONU'NUN MALİ DURUMU

1.     Greeneve Richardson Dönemi'nde Bursa İstasyonunun

2.     Theo A Baldwin Dönemine Bursa İstasyonunun Mali Durumu

3.     Bursa İstasyonunun Son Dönemlerinde Mali Durumu

VI.        BURSA İSTASYONUNA BAĞLI DIŞ İSTASYONLAR

1.     Bilecik

2.     Bandırma

3.     Muratçay

4.     Edincik

5.     Mihaliç

6       Demirtaş

7.     Kütahya

8.     Eskişehir

9.     Ankara

10.  İstanoz ve Balıkesir

11.  Afyon Karahisar (Karahisar-ı Sahip)

12.  Yenice

13.  Karaağaç ve Türkmen

14.  Cerrah ve Sölöz

15.  Göldağ ve Arslanbey

16.  Çalgara ve Beyyayla

İKİNCİ BÖLÜM

AMERİKAN MİSYONERLERİNİN BURSA'DA DİNİ FAALİYETLERİ VE YARDIM ÇALIŞMALARI

I.           AMERİKAN MİSYONERLERİNİN BURSA'DA DİNİ FAALİYETLERİ

1.     Bursa Protestan Kilisesi'nin Kurulması

2.     Joseph K Greene Dönemi

3.     Richardson Dönemi

4.     Theo Baldwin Dönemi

5.     1910 ve Sonrası Bursa'da Dini Faaliyetler

II.          BURSA DIŞ İSTASYONLARINDA KİLİSELER VE DİNİ FAALİYETLER

1.     Bilecik

2.     Bandırma

3.     Muratçay

4.     Edincik

5.     Mihaliç

6.     Edincik

7.     Mihaliç

8.     Demirtaş

9.     Kütahya

10.  Eskişehir

11.  Ankara

12.  İstanoz ve Balıkesir

13.  Afyon Karahisar (Karahisar-ı Sahip)

14.  Yenice

15.  Karaağaç ve Türkmen

16.  Cerrah ve Sölöz

17.  Göldağ ve Arslan Bey

18.  Çalgara ve Beyyayla

III.        BOARD TEŞKİLATI'NIN BURSAYA DİNİ FAALİYETLER İÇİN AYIRDIĞI ÖDENEKLER

1.     Joseph K Greenee Döneminde Bursa ve Dış İstasyonlarına Ayrılan Ödenekler ( 1862-1868)

2.     Richardson Dönemi (1868-1879)

3.     1880 Yılından 1909 Yılına Kadar Bursa'ya Dini Faaliyetler İçin Ayrılan Ödenekler

IV.        BURSA'DA AMERİKAN PROTESTAN MİSYONERLERİNİN YARDIM FAALİYETLERİ

1.     Bursa Protestan Yetimhanesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AMERİKALI MİSYONERLERİN BURSA'DA EĞİTİM FAALİYETLERİ VE BURSA AMERİKAN KIZ KOLEJİ

I.           Bursa İstasyonunun Kuruluş Yıllarından 1879 Yılına Kadar Eğitim Faaliyetleri

II.          Theo A Baldwin Döneminde Bursada Eğitim Faaliyetleri (1880-1908)

III.        Bursa istasyonunun İstanbul Misyonerleri'nce Yönetildiği Dönemde Eğitim Faaliyetleri

IV.        Amerikan Board Teşkilatı'nın Bursa'ya Eğitim İçin Ayırdığı Ödenekler

V.         Bursa Amerikan Kız Koleji

1.     Bursa Amerikan Kız Koleji'nin Kuruluşu

2.     Bursa Amerikan Kız Koleji'nde 1880- 1900 Yılları Arasında Çalışanlar ve Eğitim Faaliyederi

3.     1900'lü Yılların Başından Balkan Savaşlarına Kadar Bursa Amerikan Kız Koleji'nde Çalışanlar ve Eğitim Faaliyetleri

4.     Balkan Savaşları'ndan Milli Mücadele Dönemine Kadar Bursa Amerikan Kız Koleji'nde Çalışanlar ve Eğitim Faaliyetleri

5.     Cumhuriyetin ilk Yıllarında Bursa Amerikan Koleji ve Bursa'da Misyonerlik Faaliyetleri

6.     Bursa Amerikan Kız Kolejinin Kapatılması

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BURSA İSTASYONUNA BAĞLI DIŞ İSTASYONLARDA AÇILAN DİĞER AMERİKAN OKULARI

I.           Bilecik

II.          Bandırma

III.        Muratçay

IV.        Edincik

V.         Mihaliç

VI.        Demirtaş

VII.      Kütahya

VIII.     Eskişehir ve Ankara

IX.        Istanoz ve Balıkesir

X.          Afyon Karahisar (Karahisar-ı Sahip) ve Yenice

XI.        Karaağaç ve Türkmen

XII.       Cerrah ve Sölöz

XIII.     Göldağ ve Arslanbey

XIV.     Çalgara ve Beyyala

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER