İletişim +90 312 267 16 11

Târihler ve Yorumları, 2003

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Bahaeddin YEDİYILDIZ (Çev.)
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751616336
  • Barkod : 9751616336
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER

Önsöz, Marc Ferro
Giriş
Siyâset ve târih

-Rusya'nın sürekli dönüşü, Yuri Afanasyev
-Târihin kullanılmaları, Joaquim Nadal i Farreras

Târihin çıraklığı üzerine

- Bir tarih eğitimine doğru, David Lowenthâl
-Târihin çıraklığı sürecinde târihî muhtevâların seçimi, Joaquim Prats i Cuevas
-Katolik Kilisesi ve târih öğretimi, Roland Minnerath
-Târihte "letrizm": yeni bir kavrama doğru, Maitland Stobart

Eğitim sistemi dışında târihin çıraklığı

-Târihin tele-vizyonu, Klaus Wenger
-Bir müze müdürünün görüşü, Hermann Schäfer

Sonuç: ilerleme, demokrasi, insan hakları ve dayanışma için târih
Ek: Avrupa’da Târihe ve Târihin Çıraklığına Dâir Tavsiye 1283
Avrupa Konseyi'nin Seçme bibliyografyası
Dizin

<P><STRONG>İÇİNDEKİLER</STRONG></P> <P>Önsöz, Marc Ferro <BR>Giriş <BR>Siyâset ve târih </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>-Rusya'nın sürekli dönüşü, Yuri Afanasyev <BR>-Târihin kullanılmaları, Joaquim Nadal i Farreras </P></BLOCKQUOTE> <P>Târihin çıraklığı üzerine </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>- Bir tarih eğitimine doğru, David Lowenthâl <BR>-Târihin çıraklığı sürecinde târihî muhtevâların seçimi, Joaquim Prats i Cuevas <BR>-Katolik Kilisesi ve târih öğretimi, Roland Minnerath<BR>-Târihte "letrizm": yeni bir kavrama doğru, Maitland Stobart </P></BLOCKQUOTE> <P>Eğitim sistemi dışında târihin çıraklığı </P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>-Târihin tele-vizyonu, Klaus Wenger <BR>-Bir müze müdürünün görüşü, Hermann Schäfer </P></BLOCKQUOTE> <P>Sonuç: ilerleme, demokrasi, insan hakları ve dayanışma için târih <BR>Ek: Avrupa&#8217;da Târihe ve Târihin Çıraklığına Dâir Tavsiye 1283 <BR>Avrupa Konseyi'nin Seçme bibliyografyası <BR>Dizin</P>