İletişim +90 312 267 16 11

Târihler ve Yorumları, 2003

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Bahaeddin YEDİYILDIZ (Çev.)
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9751616336
  • Barkod : 9751616336
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER

Önsöz, Marc Ferro
Giriş
Siyâset ve târih

-Rusya'nın sürekli dönüşü, Yuri Afanasyev
-Târihin kullanılmaları, Joaquim Nadal i Farreras

Târihin çıraklığı üzerine

- Bir tarih eğitimine doğru, David Lowenthâl
-Târihin çıraklığı sürecinde târihî muhtevâların seçimi, Joaquim Prats i Cuevas
-Katolik Kilisesi ve târih öğretimi, Roland Minnerath
-Târihte "letrizm": yeni bir kavrama doğru, Maitland Stobart

Eğitim sistemi dışında târihin çıraklığı

-Târihin tele-vizyonu, Klaus Wenger
-Bir müze müdürünün görüşü, Hermann Schäfer

Sonuç: ilerleme, demokrasi, insan hakları ve dayanışma için târih
Ek: Avrupa’da Târihe ve Târihin Çıraklığına Dâir Tavsiye 1283
Avrupa Konseyi'nin Seçme bibliyografyası
Dizin