İletişim +90 312 267 16 11

Telhîsü`l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, 1998

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Dr. Sevim İLGÜREL (Haz.)
  • Basım Yılı: 1998
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751608562
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

BİBLİYOGRAFYA

KISALTMALAR

GİRİŞ

a)      Husûsi bir şekilde, zamanın pâdişâhının emri ile çeşitli kânunların derlemesiyle meydana gelen ve bâb ve fasıllara taksim edilmiş bulunan müretteb kanûnnâmeler

b)      Bazı müellifler tarafından ilmî birer eser olarak veyahut ilmî maksatlar ile meydana getirilmiş olan devlet teşkilâtına ait kanunnameler

c)       

I. HEZÂRFEN HÜSEYİN EFENDİ

a)      Hayatı

b)      Eserleri

c)       

II. TELHÎSÜ’L-BEYÂN

a)      Te’lifi

b)      İhtiva Ettiği Konuların Listesi

c)      Kaynakları

d)      Telhîs Üzerinde Yapılan Modern İncelemeler

e)      Nüshaları

f)        Telhîs’in Tercümeleri

g)      Metin Te’sisine Âit İzahlar

 

I. BÂB

BÂB-I EVVEL

DER-BEYÂN-I ZUHÛR-I DEVLET-İ SELÂTİN-İ ÂL-İ OSMAN VE TEVÂRÎH-İ İŞÂN

 

II. BÂB

BÂB-I SÂNİ

FASIL

SELEF-İ ŞÂHÂN-I OSMÂNİYÂN

 

III. BÂB

III. BÂB-I SÂLİS

 

IV. BÂB

BÂB-I RÂBİ’

 

V. BÂB

BÂB-I HÂMİS

BEYÂN-I ASÂKİR-İ BERR Ü BAHR VE HÜDDÂM-I HAVÂSS-I ZEVÎ’L-İHTİSÂS

FASL

 

VI. BÂB

KAVÂNİN HAVÂSS-I MÎR-İ MÎRÂN VE ÜMERÂ VE ERBÂB-I TİMÂR

FASL

FASL-I SÂNİ

 

VII. BÂB

BÂB- SÂBİ’

FÎ AHVÂL-İ KAPUKULU VE TAKSÎM-İ ESNÂF-I ASKER

FASL

 

VIII. BÂB

BÂB-I SÂMİN

DER BEYÂN-I MÜHİMÂT VE AHVAL-İ ZÂBİTÂN-I TERSÂNE-İ ÂMİRE

FASL

 

IX. BÂB

FÎ BEYÂN-I KAVÂNÎN-I HANÂN-I KIRIM VE KAVÂNÎN-İ SEFER-İ HÜMÂYÛN VE KAVÂNİN-İ SULTÂNÎYYE

FASL

 

X. BÂB

BÂB-I ‘ÂŞİR

DER-BEYÂN-I KAVÂNÎN-İ ULEMÂE-YI KİRÂM VE RÜSÛM-I BERAT-I ÂHKÂM

FASL

 

XI-XII

XIII. BÂB

FÎ BEYÂN-I SÛR-I HÜMÂYÛNDUR

 

XI. BÂB

BÂB-I HÂDİ AŞER

NARHA MÜTE’ALLİK KAVÂNÎN-İ BELDEYİ BEYÂN İDER

 

XII. BÂB

BÂB-I SÂNÎ AŞER

DER AHVÂL-İ MAÂDİN VE MEMLEHA KAVÂNÎN-İ BİLÂD-I MAHSÛSA

FASLU’S-SÂNÎ

FASL-I SÂLİS

BÂB-I EVVEL

BÂB-I SÂNİ

BÂB-I SÂLİS

BÂB-I RÂBİ’

 

DİZİN

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">ÖNSÖZ<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">BİBLİYOGRAFYA<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">KISALTMALAR<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">GİRİŞ<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>a)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Husûsi bir şekilde, zamanın pâdişâhının emri ile çeşitli kânunların derlemesiyle meydana gelen ve bâb ve fasıllara taksim edilmiş bulunan müretteb kanûnnâmeler</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>b)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Bazı müellifler tarafından ilmî birer eser olarak veyahut ilmî maksatlar ile meydana getirilmiş olan devlet teşkilâtına ait kanunnameler</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l2 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>c)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>I. HEZÂRFEN HÜSEYİN EFENDİ</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>a)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Hayatı</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>b)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Eserleri</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>c)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>II. TELHÎSÜ&#8217;L-BEYÂN</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>a)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Te&#8217;lifi</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>b)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>İhtiva Ettiği Konuların Listesi</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>c)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Kaynakları</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>d)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Telhîs Üzerinde Yapılan Modern İncelemeler</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>e)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Nüshaları</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>f)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Telhîs&#8217;in Tercümeleri</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 36pt; TEXT-INDENT: -18pt; mso-list: l1 level1 lfo3; tab-stops: list 36.0pt"><FONT face="Times New Roman"><FONT size=3>g)</FONT><SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN><FONT size=3>Metin Te&#8217;sisine Âit İzahlar</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 18pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>I. BÂB</FONT></H1> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I EVVEL</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>DER-BEYÂN-I ZUHÛR-I DEVLET-İ SELÂTİN-İ ÂL-İ OSMAN VE TEVÂRÎH-İ İŞÂN</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>II. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I SÂNİ</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASIL</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>SELEF-İ ŞÂHÂN-I OSMÂNİYÂN</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>III. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>III. BÂB-I SÂLİS</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>IV. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I RÂBİ&#8217;</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>V. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I HÂMİS</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BEYÂN-I ASÂKİR-İ BERR Ü BAHR VE HÜDDÂM-I HAVÂSS-I ZEVÎ&#8217;L-İHTİSÂS</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASL</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>VI. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>KAVÂNİN HAVÂSS-I MÎR-İ MÎRÂN VE ÜMERÂ VE ERBÂB-I TİMÂR</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASL</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASL-I SÂNİ</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>VII. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB- SÂBİ&#8217;</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FÎ AHVÂL-İ KAPUKULU VE TAKSÎM-İ ESNÂF-I ASKER</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASL</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>VIII. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I SÂMİN</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>DER BEYÂN-I MÜHİMÂT VE AHVAL-İ ZÂBİTÂN-I TERSÂNE-İ ÂMİRE</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASL</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>IX. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FÎ BEYÂN-I KAVÂNÎN-I HANÂN-I KIRIM VE KAVÂNÎN-İ SEFER-İ HÜMÂYÛN VE KAVÂNİN-İ SULTÂNÎYYE</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASL</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>X. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I &#8216;ÂŞİR</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>DER-BEYÂN-I KAVÂNÎN-İ ULEMÂE-YI KİRÂM VE RÜSÛM-I BERAT-I ÂHKÂM</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASL</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">XI-XII<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">XIII. BÂB<o:p></o:p></FONT></FONT></B></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FÎ BEYÂN-I SÛR-I HÜMÂYÛNDUR</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>XI. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I HÂDİ AŞER</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>NARHA MÜTE&#8217;ALLİK KAVÂNÎN-İ BELDEYİ BEYÂN İDER</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>XII. BÂB</FONT></H2> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I SÂNÎ AŞER</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>DER AHVÂL-İ MAÂDİN VE MEMLEHA KAVÂNÎN-İ BİLÂD-I MAHSÛSA</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASLU&#8217;S-SÂNÎ</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>FASL-I SÂLİS</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I EVVEL</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I SÂNİ</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I SÂLİS</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>BÂB-I RÂBİ&#8217;</FONT></P> <P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman">&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></P> <H2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>DİZİN</FONT></H2>