İletişim +90 312 267 16 11

Tarihnâme, 1999

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Prof. Dr. Tacü`s-Selmânî İsmail AKA (Çev.)
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751600006
  • Barkod : 9751600006
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 125. Sayfa

  • Ürün Barkodu

 

Önsöz

Giriş

Kitabın Yazılış Sebebi

Hazret-i Sahibkıran'ın Tarihinin Devamının Başlangıcı

Uluğ Beğ Bahadur'un Evlenmesinin Zikri

Aksulad Kışlağının Zikri

Hakan'ın ölüm Yılında Jubiter (Zuhal) ile Satürn (Müşteri)

Gezegenlerinin Birleşmesinin Zikri

Merhum Hükümdarın Moğolistan ve Hıtay'a Yönelmesinin Zikri

Şeyhlerin Ulusu Hoca Ahmed-i Yasevi'nin Kabrinin Zikri

Otrar Yolundaki Soğukların Şiddetinin Zikri

Askerlerin Seyhun ırmağını Geçmeleri

Merhum Hakan'ın Otrar'da Konması

Hazret-i Hakan'ın Hastalanması

Hazret-i Hakan'ın Ölümünün Zikri

Emirzadelerin ırmağı Geçmeleri ve Geminin Zikri

Emirzade Emiranşah'ın Horasan'a Konması Haberinin Gelmesinin Zikri

Pir Padişah'ın Mazenderan'da, Sultan Ali'nin Sebzvar'da Ayaklanmaları Haberinin Gelmesi

Emirzade Şahruh Bahadur'un Horasan'a Dönmesi

Şeyh Nureddin'in Semerkand'a Yönelmesi

Emirzade Şahruh Bahadur'un Su Kıyısından Dönmesi ve Herat'a Konmasının Zikri

Emirzade Şahruh'un Emirzade (Emiranşah'a) Mektubunun Zikri

Emirzade Şahruh Bahadur'un Mektubunun Emiranşah'a Ulaşması

Emirzade Pir Muhammed Bahadur'un Semerkand'a Yönelmesinin Zikri

Sultan Hüseyin'in İhaneti ve Ayaklanması Haberinin Semerkand'a Gelmesi

Sultan Hüseyin'in Semerkand Tarafına Yönelmesi ve Beylerin Kendisinden Yüz Çevirmelerinin Zikri

Sultan Hüseyin'in Ordudan Kaçarak Belh'e Gelmesinin Zikri

Sultan Hüseyin'in İhaneti Haberinin Emirzade Pir Muhammed Bahadur'a Ulaşması ve Emirzade Pir Muhammed Bahadur'un Beylerinin Hanike'yi Geri Getirmelerinin Zikri

Sultan Hüseyin'in Öldürülmesi Hakkında Emirzade Şahruh Bahadur'un Kengeşi

Emirzade Pir Muhammed'in Elçisinin Herat'a Gelerek Sultan Hüseyin'in Öldürülmesini İstemesi

Hazret-i Mahdumzade-i AI~miyan Şahruh Bahadur'un Kelat'a Yönelmesinin Zikri

Süleyman Şah'ın Kelat'tan Kaçarak MaveraÜnnehr Tarafına Gitmesi

Emirzade Pir Muhammed'in Elçisinin Gelerek Şahruh Bahadur'un Maveraünnehr'i Ele Geçirmek Üzere Hareketini İstemesi

Emirzade Uluğ Beg Balladur ve Emir Şah Melik'in Ceyhun Kıyısına Varmaları

Emirzade Pir Muhammed Bahadur İle Emirzade Ham Sultan Savaşının Zikri

Emirzade Şahruh Bahadur'un Hükümdarlık Alayının Herat'a Konması

Sa'id Hoca'nın Şahruh Bahadur'un Adamlarına Karşı Ayaklanmasının  Zikri

Emirzade Şahiuh" Bahadur'un Sa'id Hoca'nın Ardından Harekete Geçmesi

Sa'id Hoca'nın Emirzade Şahruh Bahadur'un Askerlerinin Önünden Kaçmasının Zikri

Emirzade Şahruh Bahadur'un Avlanılmasını Buyurmasının Zikri

Emirzade Şahruh Bahadur'un Teberrük Padişah'a Elçi Göndererek Sa'id Hoca'yı Öteki Asller İle Birlikte İstemesi

Emirzade Şahruh'un Teberrük Padişah ve Sa'id Hoça'dan İntikam Almak İçin Mazenderan Tarafına Hareketi

Emirzade Şahruh'un Herat'a Konması

Azerbaycan, Irakeyn, Fars ve (Bu) Yörelerdeki Gelişmelerin Zikri

Cihanşah-ı Caku'nun Emirzade Ömer'e Karşı Çıkması ve Onun Has Adamlarından Bazılarını Öldürmesinin Zikri

Emirzade Emiranşah'ın Medinetü'l-İslam Bağdad'dan Azerbaycan'a Yönelmesinin Zikri

Emirzade Ömer'in Emirzade Eba Bekr'i Tutuklayıp, Hapsetmesi ve Onun Sultaniye Kalesinden Kaçması

Emirzade Emiranşah'ın Horasan'dan Dönerek Acem Irak'ına Yönelmesi ve Emirzade Ömer İle Savaşı

Emirzade Pir Muhammed, Emirzade Rüstem ve Emirzade Sikender'in Emirzade Ömer' e Yardım İçin Emiranşah ve Eba Bekr Üzerine Yürümelerinin Zikri

Emirzade Pir Muhammed, Rüstem ve İskender'in Emirzade Ömer İle Mır Şiraz, Isfahan ve Yezd'e Kaçması

Emirzade Ömer'in Şiraz'dan Horasan'a Hareketinin Zikri

Emirzade Ömer'in Ayaklanmasının Zikri

Emirzade Ömer'in Ayaklandığı Haberinin Emirzade Şahruh Bahadur'a Gelmesi

Emirzade Ömer'in Emirzade Şahruh Bahadur ile Savaşmak Üzere Hareket Etmesi

(Şahruh'un) Emirzade Ömer ile Vuruşması, (Ömer'in) Yenilip Bozguna Uğraması

Emirzade Ömer'in Kaçmasının Zikri

Emirzade Halil'in Maveraünnehr'deki Durumu ile İlgili Bazı Şeylerin Zikri

Emirzade Halil'in Hisar-ı Şadman'a İlk Yürüyüşü ve Irakeyn ve Azerbaycan Beylerinin Harekete Geçmesinin Zikri

Emirzade Halil'in Yekdalik'ten Dönerek Semerkand'a Yönelmesi

Emirzade-i Halil'in Hisar-ı Şadman'a Varmasının Zikri. Hudaydad Hüseyni'nin Emirzade Halil'in Hisar'da Bulunduğu Sırada Semerkand Önlerine Gelmesinin Zikri

Hudaydad'ın Semerkand'a SaJdırdığı Haberinin Hisar'ı Kuşatmış Bulunan Emirzade Halil'e Ulaşması

Emirzade Halil'in Hisar'dan Dönüşü ve Cauni Kurbanller'in Kaçması

Emirzade Halil'in Pir Ali Taz'a Elçi Göndererek Onu Emirzade Pir Muhammed Bahadur'u Öldürmeye Kışkırtmasının Zikri

Şehid Emirzade Pir Muhammed Olayının Emirzade Şahruh Bahadur'a Varması ve Onun Öc Almak Üzere Belh'e Hareket Etmesinin Zikri

Emirzade Şa,hruh Bahadur'un Belh'ten Herat'a Dönmesi ve Pir Ali Taz'ın Ardından Asker Göndermesinin Zikri

Emirzade Şahruh Bahadur'un Yeniden Mazenderan'a Yönelmesi

Emirzade Şahruh Bahadur'un Sistan Savaşı İçin Hazırladığı Ordunun Zikri

Cihan Melik ve Daha Bazı Asilerin Herat'ta Dikbaşlılık Etmelerinin Zikri

Emirzade Şahruh Bahadur'un Cihan Melik Üzerine Yönelmesinin Zikri

Irakeyn ve Azerbaycan'da Meydana Gelen Daha Bazı İşler ve Olayların Zikri

Emirzade Emiranşah'ın Kara Yusuf ile Savaşı ve Emirzade Emiranşah'ın Şehid Olmasının Zikri

Maveraünnehr'deki Diğer Bazı Olaylar ve İşlerin Zikri

Emirzade Halil'in Endikan'a Varması

Emirzade Halil'in Endikan'dan Dönmesi ve Şeyh Nureddin'in Elçilerinin Gelmesi

Emirzade Eba Bekr'in Sistan'a Yönelmesi Haberinin Emirzade Şahruh Bahadur'a Ulaşması ve Onun Üzerine Hareketinin Zikri

Emirzade Şahruh Bahadur'un Sistan Ferah'ına Gitmesi

Emirzade Eba Bekr'in Sistan'dan Kaçmasının Zikri

Hükümdar'ın Başkent Herat'a Dönmesi

Maveraünnehr'in Daha Bazı Durumlanmn Zikri

Emirzade Halil'in Herkese Verdiği Hammlar (akayan) ve Kumaların Zikri. Önce Merhum Hazret-i Hakan'a Ait Olanlar

Emirzade Muhammed Sultan Bahadur'un Kumalarından Ötekileri

­Emirzade Şahruh Bahadur'un Maveraünnehr'i Ele Geçirmek İçin Herat'tan Hareketi Haberinin Emirzade Halil'e Ulaşması

Emirzade Halili Emirzade Ahmed ve Argunşah'ı Yardım İçin Göndermesi

Emirzade Halil'in Allahdad'a Yardım İçin Hudaydad Üzerine Yürümesi

Hudaydad'ın Semerkand Üzerine Yürümesi

Emirzade Halil'in Hudaydad ile Savaşı

Emirzade Halil'in Hudaydad ile Savaşı Sırasında Emirzade Pir Muhammed Cihangir'in Ona Karşı Çıkması

Bibliyografya

Dizin

Metnin tıpkıbasımı