İletişim +90 312 267 16 11

Mehâsinü`l-Âsâr ve Hakâikü`l-Ahbâr, 1994

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Prof. Dr. Mücteba İLGÜREL
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605814
  • Barkod : 9751605814
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 440 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

BİBLİYOGRAFYA

 

I. BÖLÜM

AHMED VÂSIF EFENDİ’NİN HAYATI

Vâsıf’ın ilk devirleri

Esâreti mes’elesi

Vâsıf’ın devlet hizmetine girişi

Matbaa-i âmire nâzırlığı

Vak’anüvsliğe tayini

Vâsıf Efendi’nin İspanya sefâreti

1787 seferine iştiraki

Sürgüne gönderilmesi

Vâsıf Efendi’nin üçüncü vak’anüvisliği

Reisülküttâblığı

Vâsıf Efendi’nin ölümü, şahsiyeti ve şâirliği

 

II. BÖLÜM

AHMED VÂSIF EFENDİ’NİN TARİHÎ ESERLERİ

 

III. BÖLÜM

AHMED VÂSIF EFENDİ’NİN TARİHCİLİĞİ VE TARİH GÖRÜŞÜ

Vâsıf’ın kaynakları

Çeşitli kütüphânelerdeki yazma Vâsıf tarihi nüshaları

 

IV. BÖLÜM

AHMED VÂSIF EFENDİ’NİN DİĞER ESERLERİ

Vâsıf tarihinden batı lisanlarına yapılan kısmî tercümeler

 

V. BÖLÜM

1196-1201 YILLARINA ÂİT VÂSIF TARİHLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Metnin tamiri