İletişim +90 312 267 16 11

Türk Tarih Kongresi 02, 2010

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2010
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751623003
  • Barkod : 9789751623003
  • Fiziksel Özellikleri : 1182 Sayfa, Resimler

  • Ürün Barkodu

Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti’nin, kuruluşunun hemen ardından 2 Temmuz 1932’de Ankara’da ilkini düzenlediği Türk Tarih Kongresi, her dört yılda bir gerçekleştirilerek günümüze kadar sürdürülmüş önemli bir tarihçilik faaliyetidir. Bizzat Atatürk’ün izleyici olarak katıldığı ilk iki Kongre ile birlikte altıncı Kongreye kadarki bildiri kitapları baskısı tükendiği için Kurumumuzca yeniden basılmaktadır. 2010 içinde bildiri kitaplarından ilk dördü yeniden ve tıpkıbasım olarak yayınlanmıştır: 2-11 Temmuz 1932’de düzenlenen ilki 1932’de; 20-25 Eylül 1937’de düzenlenen ikincisi 1943’te; 15-20 Kasım 1943’te düzenlenen üçüncüsü 1948’de; 10-14 Kasım 1948’de düzenlenen dördüncüsü ise 1952’de basılmış bulunan bildiri kitaplarının 2010’da ikinci baskıları yapılmıştır. Cumhuriyet sonrası tarih alanında ortaya konulan ilk çalışmaları sergilemesi ve ele aldıkları konular açısından hâlâ ilgi çekiciliğini koruyan bildirilerden oluşan bu kitaplar, Türk tarihçiliği açsından önemli metinlerdir.