İletişim +90 312 267 16 11

Amerikalıların Harput`taki Misyonerlik Faaliyetleri, 2003

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Erdal AÇIKSES
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9789751616142
  • Barkod : 9789751616142
  • Fiziksel Özellikleri : 404 Sayfa

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ
KISALTMALAR
GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM


OSMANLI - AMERİKAN İLİŞKİLERİ ve TÜRKİYE MİSYONUNUN KURULMASI

A- OSMANLI AMERİKAN İLİŞKİLERİNİN BAŞLAMASI

1-Amerikan Gemilerinin Ziyaretleri
2- Resmi İlişkilerin Başlaması ve 1830 Ticaret ve Dostluk Antlaşması'nın İmzalanması

B- TÜRKİYE MİSYONUNUN KURULUŞU

1- Amerikalı Misyonerlerin Anadolu'ya Gelişi
2- Amerikan Misyonunun Teşkilatlanması ve Gelişimi

İKİNCİ BÖLÜM

DOĞU ANADOLU'DAKİ MİSYONERLİK FAALİYETLERİ İÇERİSİNDE HARPUT MİSYONUNUN YERİ

A- DOĞU ANADOLU'DA TEŞKİLATLANMA ve HARPUT MİSYONUNUN KURULUŞU

1-Amerikalıların Harput'a Gelişi
2- Harput Amerikan Misyonunun Kuruluşu ve Gelişmesi

B- HARPUT AMERİKAN MİSYONUNUN FAALİYETLERİ

1-Eğitim Faaliyetleri

a- Okul Açma Faaliyetleri
b-Başlıca Misyoner Okulları

ba- Teoloji (İlahiyat) Okulu
bb- Kız Hazırlama Okulu
bc- Fırat Koleji

c- Eğitim Öğretim Programları

d- Eğitim Öğretim Kadroları

2- Misyonun Sağlık Alanındaki Faaliyetleri

a- Sağlık Misyonunun Kuruluşu
b- Sağlık Misyonunun Faaliyetleri

3- Konsolosluk Faaliyetleri

a- Harput Amerikan Konsolosluğunun Açılması
b- Konsolosluğun Faaliyetleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

AMERİKALI MİSYONERLERE KARŞI TEPKİLER VE ALINAN TEDBİRLER

A - GAYRİMÜSLİMLERDEN VE YABANCI DEVLETLERDEN GELEN TEPKİLER
B - OSMANLI YÖNETİMİNİN VE MÜSLÜMANLARIN PROTESTAN AMERİKAN MİSYONERLERİNE BAKIŞLARI VE ALINAN TEDBİRLER

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

HARPUT AMERİKAN MİSYONUNUN KAPANIŞI

A- Milli Mücadelede Amerikan Misyonu
B- Harput Amerikan Misyonunun Kapanışı
C- Lozan Barış Antlaşması'nda Amerikan Misyonu

SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
EKLER
Belgeler
Resimler
Haritalar (Krokiler)