İletişim +90 312 267 16 11

Hümayunnâme, 1987

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Abdürrab YELGAR (Çev.)
  • Basım Yılı: 1987
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 368 Sayfa

Düzeltmeler

I GİRİŞ

II HÜMAYUNNÂME'DE FARSÇA METİNDE BULUNAN TÜRKÇE SÖZLER

III HÜMAYUN DEVRİ HAKKINDA TARİHİ ÖZET

1-     Hümayunun Padişahlığın ilk devri

2-     Doğuda Şir Hanın büyümesi

3-     Hümayunun Gücerat seferi

4-     Doğu Hindistandaki olaylar ve Hümayun'un ikinci Doğu seferi

5-     Hindistan'da Gürkani Devletinin ilk yıkılışı

6-     Hümayun Sint ve Racistan'da

7-     Hümayun İrad'da

8-     Hümayun Kâbil Padişahı

9-     Hümayun yeniden Hindistan Padişahı

HÜMAYUNNÂME

EK A. Babur, Gülbeden ve Haydar tarafından zikredilen kadınların tercüme-i halleri

EK B. Mehdi Hoca

ADAM, OYMAK ve DEVLET ADLARI DİZİNİ

COĞRAFYA ADLARI DİZİNİ

HÜMAYUN (Minyatür)

ŞEKİL 1

ŞEKİL 2

ŞEKİL 3

ŞECERE

TÜRKİSTAN ve HİNDİSTAN HARİTASI