İletişim +90 312 267 16 11

Zübde-i Vekayiât Tahlil ve Metin (1066-1116/1656-1704), 1995

₺20.00 ₺12.00
  • Yazar: Abdülkadir ÖZCAN (Dr.)
  • Basım Yılı: 1995
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751607035
  • Barkod : 9751607035
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 908 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

BİBLİYOGRAFYA

KISALTMALAR

SARI MEHMED PAŞA'NIN HAYATI

ESERLERİ

A) ZÜBDE-İ VAKAYİÂT

MÜELLİF VE ESERİN İSMİ MESELESİ

TELİF SEBEBİ

TELİF TARİHİ

MUHTEVASI

YAZA NÜSNALARI VE HUSUSİYETLERİ

a) Nüshaların tavsifi

b) Nüsnaların mukayesi ve kıymeti

KAYNAKLARI

a) Hasan Vecîhî

b) Kandiye Fetihnâmesi

c) Abdi Paşa

d) İsazâde Efendi

e) Diğer kaynakları

TESİRLERİ

Râşid Mehmed Efendi

Râşid'in Zübde-i Vekayiât'ı kullanırken yaptığı haziler

Râşid'in yaptığı ihtisarlar

Râşid'in nakillerde yaptığı kusurlar

Râşid Tarihi'nde olup da Zübde-i Vekayiât'ta bulunmayan bendler

NETİCE

B) NESAYİHÜ'L-VÜZERA VE'L-ÜMERA

SARI MEHMED PAŞA'NIN TARİHÇİLİĞİ VE ÜSLÛBU

METİN TESİSİNDE TAKİP EDİLEN YOL

METNİN İÇİNDEKİLER

METİN

İNDEKS

YANLIŞ-DOĞRU CEDVELİ

<P>ÖNSÖZ</P> <P>BİBLİYOGRAFYA</P> <P>KISALTMALAR</P> <P>SARI MEHMED PAŞA'NIN HAYATI</P> <P>ESERLERİ</P> <P>A) ZÜBDE-İ VAKAYİÂT</P> <P>MÜELLİF VE ESERİN İSMİ MESELESİ</P> <P>TELİF SEBEBİ</P> <P>TELİF TARİHİ</P> <P>MUHTEVASI</P> <P>YAZA NÜSNALARI VE HUSUSİYETLERİ</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>a) Nüshaların tavsifi</P> <P>b) Nüsnaların mukayesi ve kıymeti</P></BLOCKQUOTE> <P>KAYNAKLARI</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>a) Hasan Vecîhî</P> <P>b) Kandiye Fetihnâmesi</P> <P>c) Abdi Paşa</P> <P>d) İsazâde Efendi</P> <P>e) Diğer kaynakları</P></BLOCKQUOTE> <P>TESİRLERİ</P> <BLOCKQUOTE dir=ltr style="MARGIN-RIGHT: 0px"> <P>Râşid Mehmed Efendi</P> <P>Râşid'in Zübde-i Vekayiât'ı kullanırken yaptığı haziler</P> <P>Râşid'in yaptığı ihtisarlar</P> <P>Râşid'in nakillerde yaptığı kusurlar</P> <P>Râşid Tarihi'nde olup da Zübde-i Vekayiât'ta bulunmayan bendler</P></BLOCKQUOTE> <P>NETİCE</P> <P>B) NESAYİHÜ'L-VÜZERA VE'L-ÜMERA</P> <P>SARI MEHMED PAŞA'NIN TARİHÇİLİĞİ VE ÜSLÛBU</P> <P>METİN TESİSİNDE TAKİP EDİLEN YOL</P> <P>METNİN İÇİNDEKİLER</P> <P>METİN</P> <P>İNDEKS</P> <P>YANLIŞ-DOĞRU CEDVELİ</P>