İletişim +90 312 267 16 11

Belleten 289. Sayı, 2016

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Türk Tarih Kurumu
  • Basım Yılı: 2016
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: Cilt: LXXX
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 00414255
  • Barkod : 00414255
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 1004 Sayfa

  • Ürün Barkodu


KUZCUOĞLU, REMZİ: Two Cuneiform Texts Found in Acemhöyük from the Old Assyrian Period

YILDIRIM, NURGÜL: Çiviyazılı Kaynaklara Göre Patina Krallığı'ndan Unqi Krallığı'na Antakya ve Amik Ovası'nın Tarihsel Süreci

UZUNARSLAN, ABDURRAHMAN: The Honouring o the Legio Chief Physician I. Hortensius Paulinus

ACIDUMAN, AHMET - TUZCU, KEMAL: Meyyâfârkin Bîmâristânı Üzerine Bazı Yeni Bilgiler Işığında Bir Değerlendirme

AKYOL, HASAN: Ankara'nın Türk Hâkimiyetine Girişi ve Şehrin İlk Türk Fatihi

TUĞLUCA, MURAT: Osmanlı'da Nefir-i Âmm Uygulamasının Erken Dönem Örnekleri ve Toplumsal Dinamizme Yansıması

KOÇ, AHMET: Osmanlı Devleti'nde Devlet-Tekke İlişkisinin Önemli Bir Tanığı: Halveti Şeyhi Sofyalı Bâlî Efendi ve Vakıfları

YÖRÜK, SAİM: XVIII. Yüzyıl Eyüp Kazısı Hamamları ve Hamam Çalışanlarının Demografik Yapısı

DİNÇ, GÜVEN: Mehmet Ali Paşa İsyanı'nın Antalya'ya etkileri (1831-1833)

ÇOLAK, MELEK: Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere ve Rusya Açısından Vábréry'nin Orta Asya Gezisi Üzerine Düşünceleri

ALKAN, NECMETTİN: Alman Kaynaklarına Göre Çanakkale Savaşı ve Zaferleri

YORULMAZ, OSMAN: Alaş Orda Hareketi

Kitap Tanıtma:

GÜÇLÜ, YÜCEL. Levent Duman: "Vatan'ın Son Parçası Hatay'daki Uluslaştırma Politikaları

Özetler

İngilizce Özetler

Belleten Dergisi Yayın İlkeleri ve Başvuru Şartları

Belleten Journal Edritorial Principles and Application Requirements

<P> <BR> KUZCUOĞLU, REMZİ: Two Cuneiform Texts Found in Acemhöyük from the Old Assyrian Period <P> YILDIRIM, NURGÜL: Çiviyazılı Kaynaklara Göre Patina Krallığı'ndan Unqi Krallığı'na Antakya ve Amik Ovası'nın Tarihsel Süreci <P> UZUNARSLAN, ABDURRAHMAN: The Honouring o the Legio Chief Physician I. Hortensius Paulinus <P> ACIDUMAN, AHMET - TUZCU, KEMAL: Meyyâfârkin Bîmâristânı Üzerine Bazı Yeni Bilgiler Işığında Bir Değerlendirme <P> AKYOL, HASAN: Ankara'nın Türk Hâkimiyetine Girişi ve Şehrin İlk Türk Fatihi <P> TUĞLUCA, MURAT: Osmanlı'da Nefir-i Âmm Uygulamasının Erken Dönem Örnekleri ve Toplumsal Dinamizme Yansıması <P> KOÇ, AHMET: Osmanlı Devleti'nde Devlet-Tekke İlişkisinin Önemli Bir Tanığı: Halveti Şeyhi Sofyalı Bâlî Efendi ve Vakıfları <P> YÖRÜK, SAİM: XVIII. Yüzyıl Eyüp Kazısı Hamamları ve Hamam Çalışanlarının Demografik Yapısı <P> DİNÇ, GÜVEN: Mehmet Ali Paşa İsyanı'nın Antalya'ya etkileri (1831-1833) <P> ÇOLAK, MELEK: Osmanlı İmparatorluğu, İngiltere ve Rusya Açısından Vábréry'nin Orta Asya Gezisi Üzerine Düşünceleri <P> ALKAN, NECMETTİN: Alman Kaynaklarına Göre Çanakkale Savaşı ve Zaferleri <P> YORULMAZ, OSMAN: Alaş Orda Hareketi <P> <B> Kitap Tanıtma: </B> <P> GÜÇLÜ, YÜCEL. Levent Duman: "Vatan'ın Son Parçası Hatay'daki Uluslaştırma Politikaları <P> Özetler <P> İngilizce Özetler <P> Belleten Dergisi Yayın İlkeleri ve Başvuru Şartları <P> Belleten Journal Edritorial Principles and Application Requirements </BR>