İletişim +90 312 267 16 11

1947-1967 Yılları Side Kazıları Sırasında Elde Edilen Sikkeler. 1976, 1976

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Sabahat ATLAN
  • Basım Yılı: 1976
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN : 9790001000239
  • Barkod : 9790001000239
  • Fiziksel Özellikleri : I. Hamur, 114 sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ BİBLİYOGRAFYA KISALTMALAR GİRİŞ 1. Sikkenin icadından önceki para şekilleri 2. Sikkenin ilk kez ortaya çıkışı 3. Eski Çağlarda sikke basma Tekniği 4. Eski Çağ Sikkelerinin Tasnifi 5. Arkaik Devir M.Ö. 640/630-480 6. Klasik Devir. M..Ö. 480-330 7. Hellenistik Devir M.Ö. 330-30 8. Roma Cumhuriyet Devri Sikkeleri 9. Roma imparatorluk Devri Sikkeleri 10. Geç imparatorluk Devri Sikkeleri 11. Bizans Sikkeleri KATALOG GREK SİKKELERİ ROMA SİKKELERİ BİZANS SİKKELERİ CILICIA ERMENİSTAN KRALLIĞI ALMANYA-KÖLN BAŞPİSKOPOSLUĞU İSLÂMÎ SİKKELER DİZİN I (GİRİŞ) DİZİN II (KATALOG) DİZİN III (ROMA SİKKELERİ) BİZANS SİKKELERİ LEVHALAR