İletişim +90 312 267 16 11

Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi, Sultan I. Mesut Dönemi (1116-1155), 2003

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Muharrem KESİK
  • Basım Yılı: 2003
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751615631
  • Barkod : 9751615631
  • Fiziksel Özellikleri : 165 Sayfa

  • Ürün Barkodu

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
KISALTMALAR
KAYNAKLAR
ARAŞTIRMA ESERLER
GİRİŞ
Kuruluşundan I. Kılıç Arslan'ın Ölümüne Kadar Türkiye Selçukluları Tarihi

I. BÖLÜM

MESUD'UN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE SULTAN I. KILIÇ ARSLAN'DAN SONRA TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN DURUMU

A-Mesud Hakkındaki İlk Bilgiler
B- Sultan I. Kılıç Arslan'ın Ölümünden Sonra Türkiye Selçuklu Devleti'nin Durumu

1-Sultan I. Kılıç Arslan'ın Karısı Ayşe Hatun ve Oğlu Tuğrul Arslan'ın Malatya'ya Gelmesi ve Tuğrul Arslan'ın Hükümdarlığının İlân Edilmesi
2-Melikşah(Şahinşah)'ın Anadolu’ya Gelip Hükümdarlığını İlân Etmesi
3-Bizans Kuvvetlerinin Türklere Saldırısı, Emîr Hasan'ın Karşı Harekâtı ve Mağlubiyeti
4-Melikşah(Şahinşah)'ın Hükümdarlık Devri

a) Melikşah(Şahinşah)'ın Bizans İmparatoru İle Barış Yapması
b) Sultan Melikşah(Şahinşah)'ın Bizans'a Karşı Yeni Bir Seferi
c) Türkiye Selçuklu - Bizans Mücadelesi ve Aleksios'un Akşehir Seferi

II. BÖLÜM MESUD'UN HÜKÜMDAR OLMASI VE TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ İLE DÂNİŞMENDLİLER ARASINDAKİ MÜNASEBETLER

A-Mesud'un Hapisten Kurtularak Saltanat Mücadelesine Girişmesi ve Türkiye Selçuklu Tahtını Ele Geçirmesi
B- Türkiye Selçuklu Devleti ile Dânişmendliler Arasındaki Münasebetler

1- Anadolu’da Üstünlüğün Dânişmendliler'in Eline Geçmesi

a) Sultan Mesud ile Dânişmendli Emîr Gazi Arasındaki Münasebetler
I. Sultan Mesud - Emîr Gazi İttifakı ve Malatya'nın Dânişmendliler'in Eline Geçmesi
II. Melik Arab'ın Sultan Mesud ve Emîr Gazi'ye Karşı Mücadelesi

b) Sultan Mesud ile Dânişmendli Melik Muhammed Arasındaki Münasebetler

2- Anadolu'da Üstünlüğün Yeniden Türkiye Selçukluları'nın Eline Geçmesi

a) Sultan Mesud'un Malatya Kuşatmaları

I. Birinci Malatya Kuşatması
II. İkinci Malatya Kuşatması
III. Üçüncü Malatya Kuşatması
III. BÖLÜM TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ İLE BİZANS İMPARATORLUĞU ARASINDAKİ MÜNASEBETLER


A- Sultan Mesud ile İmparator Ioannes Komnenos Arasındaki Münasebetler

1- İmparator Ioannes'in Denizli(Laodikeia)'yi Selçuklular'dan geri Alması
2- İmparator Ioannes'in Uluborlu(Sozopolis)'yu Ele Geçirmesi
3- Sultan Mesud'un Kardeşi Melik Arab'a Karşı Yardım Temin Etmek Üzere İstanbul'a Gitmesi
4- İmparator Ioannes Komnenos'un Kardeşi Isaakios'un İsyan Ederek Türklere Sığınması
5- Sultan Mesud ile İmparator Ioannes Komnenos'un Dânişmendliler'e Karşı İttifak Yapması
6- İmparator Ioannes Komnenos'un Çukurova ve Suriye Üzerine Birinci Seferi
7- İmparator Ioannes Komnenos'un Niksar Kuşatması
8- İmparator Ioannes Komnenos'un Suriye Üzerine İkinci Seferi ve Ölümü

B- Sultan Mesud ile Manuel Komnenos Arasındaki Münasebetler

1- Manuel Komnenos'un İstanbul'a Dönerek Bizans Tahtına Çıkması
2- İmparator Manuel Komnenos'un Konya’yı Kuşatması

IV. BÖLÜM SULTAN MESUD VE İKİNCİ HAÇLI SEFERİ

A-İkinci Haçlı Seferi'nin Sebebi ve Hazırlıkları
B- Alman Haçlı Ordusu’nun Yola Çıkması ve İstanbul'a Varışı
C- Alman Haçlı Ordusu'nun İstanbul'a Gelerek Anadolu’ya Geçmesi
D- Sultan I. Mesud'un Konrad'a Karşı Kazandığı Dorylaion Zaferi
E- Fransız Haçlı Ordusu'nun Yola Çıkması ve İstanbul'a Varışı
F- Fransız Ordusu'nun Anadolu'ya Geçmesi ve Haçlıların Âkıbeti

V. BÖLÜM TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ'NİN DİĞER KOMŞULARI İLE OLAN MÜNASEBETLERİ

A Türkiye Selçuklu Devleti İle Zengîler Arasındaki Münasebetler

1- Sultan Mesud ile İmâdeddin Zengî Arasındaki Münasebetler
2- Sultan Mesud ile Nureddin Mahmud Arasındaki Münasebetler

a) Sultan Mesud'un Kızını Nureddin Mahmud ile Evlendirmesi
b) Sultan Mesud ve Nureddin Mahmud - II. Joscelin Mücadelesi
c) Sultan Mesud ile Nureddin Mahmud'un Birlikte Bizans'a Karşı Mücadelesi

B- Türkiye Selçuklu Devleti ile Artuklular Arasındaki Münasebetler

C- Türkiye Selçuklu Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti Arasındaki Münasebetler

D- Türkiye Selçuklu Devleti ile Haçlı Devletleri Arasındaki Münasebetler

E-Türkiye Selçuklu Devleti ile Ermeni Hâkimleri Arasındaki Münasebetler

1- İmparator Manuel'in II. Toros'a Karşı Selçuklular'dan Yardım İstemesi ve Sultan Mesud'un Birinci Kilikya Seferi
2- Sultan Mesud'un İkinci Kilikya seferi

VI. BÖLÜM SULTAN MESUD'UN ÖLÜMÜ VE ŞAHSİYETİ

A-Hastalanması, Oğlu Kılıç Arslan’ı Sultan İlân Etmesi ve Ölümü

B-Şahsiyeti

VII. BÖLÜM TEŞKİLÂT VE İDÂRE, KÜLTÜREL VE EKONOMİK FAALİYETLER

A-Merkez Teşkilâtı

1- Hükümdar

a) Başkent
b) Saray
c) Taht
d) Sancak
e) Unvân ve Lâkap
f) Sikke

2- Vezîr

3- Melik

4- Hâtun

5- Atabeg

B- Askerî Teşkilât

C- Kültürel ve Sosyal Hayat

D- Ekonomik ve Ticarî Hayat

1- Hayvancılık ve Ziraat
2- Ticaret
3- Vergi
4- Madenler

E- İmâr Faaliyetleri

1- Konya Alâeddin Camii
2- Sultan Mesud'un Aksaray'da Yaptırdığı Cami ve Minberi
3- Simere (Simre) Şehri

SONUÇ
SUMMARY
ŞECERE
KRONOLOJİ
BİBLİYOGRAFYA
DİZİN
HARİTALAR
RESİMLER