İletişim +90 312 267 16 11

Konya`daki Selçuklu Yapılarının Osmanlı Devrinde Bakımı ve Kullanılması, 1998

₺15.00 ₺9.00
 • Yazar: Yrd. Doç. Dr. Zeki ATÇEKEN
 • Basım Yılı: 1998
 • Basım Yeri:
 • Cilt / Dizi / Sayı:
 • Dil : Türkçe
 • ISBN : 9751608872
 • Barkod : 9751608872
 • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 339 Sayfa

 • Ürün Barkodu

 

ÖNSÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

KONYA'NIN KISA TARİHİ

A - Konya Adı

B - Konya'nın Coğrafi Durumu ve İklimi

C - Konya Tarihi

a) İlk Çağlarda Konya

b) Orta Çağlarda Konya

c) Anadolu Selçukluları Devrinde Konya

d) Karamanoğulları Devrinde Konya

e) Osmanlılar Devrinde Konya

 

İKİNCİ BÖLÜM

KONYA'DAKİ SELÇUKLU SARAYI, CAMİLERİ, MESCİDLERİ VE TÜRBELERİ, ZAVİYELERİ VE HANKÂHLARI

A - Selçuklu Sarayı

B - Camiler, Mescidler ve Türbeler, Zaviyeler

       ve Hankahlar

a)      Camiler, Mescidler ve Türbeler

b)      Zaviyeler

c)      Hankahlar1 –

1.      Eflanın Mescidi (Saat kulesi)

2.      İplikçi (İplikçiler ) Camii

3.      Karatay (Emir Kemaleddin) Mescidi

4.      Kara Arslan Mescidi

5.      Mihmandar Mescidi (Kınacı Sokağı-Mahmud Mescidi)

6.      Akıncı Mescidi

7.      Hacı Ferruh (Akçe Gizlenmez) Mescidi (Taş Camii)

8.      Begavi (Kapturga Mahallesi) Mescidi

9.      Başarebey (Ferhuniye) Mescidi

10.  Erdemşalı (Kale-i Cerp) Mescidi

11.  Şeker Füruş Mescidi

12.  Hoca Fakih Mescidi veTürbesi

13.  Sultan Alâeddin Camii ve Türbesi

14.  Hatuniye (Devlet Hatun) Mescidi

15.  Kadı İzzeddin Camii ve Türbesi

16.  Abdülaziz Mescidi

17.  Sahib-Ata Külliyesi

a.       Sahib-Ata Camii

b.      Sahib-Ata Hankâhı

c.       Sahib-Ata Türbesi

d.      Sahib-Ata Hamamı

18.  Anber Reis Camii ve Türbesi (Yenisi Feridiye Camii)

19.  Pir Esad Mescidi-Zaviyesi ve Türbesi

20.  Abdülmümin (Megaribe) Mescidi

21.  Sadreddin-i Konevi Camii ve Türbesi

22.  Beyhekim Mescidi

23.  Halka Beguş Mescidi

24.  Hoca Hasan Camii

25.  Sırçalı Mescid ve Zaviyesi

26.  Tahir ile Zühre-Dönbaba Mescidi ve Türbesi (Sahib-Ata Mescidi)

27.  Tercüman Mescidi

28.  Zevle Sultan Mescidi ve Türbesi

29.  Alevi Sultan Mescidi ve Türbesi

30.  Ferhuniye (Süt Tekkesi) Mescidi ve Türbesi (Keykavus Kızı Türbesi)..

31.  Bulgur Dede Tekkesi Mescidi

32.  Cemel Ali Dede Mescidi ve Türbesi

33.  Fahrunnisa Mescidi ve Türbesi

34.  Hızırilyaslık - Ayabakan Zaviyesi ve Türbesi

35.  Pir-Ebi Sultan Zaviyesi ve Türbesi

 

 

 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KONYA'DAKİ SELÇUKLU MEDRESELERİ, MEDRESELERİN TAVSİFİ, BİNA VE MÜŞTEMİLATI

A- MEDRESELER

a)  Câmi Dışı Yüksek Öğretim ve Medreselerinin Doğuşu

b) İslâm Dünyasındaki İhtisas Medreseleri

1)      Dârü'l-Hadisler

2)      Dârü't-Tıplar

3)      Dârü'l-Kur'alar

c)  Selçuklu Medreseleri

d)      Konya Selçuklu Devri Medreseleri

1 - Altûn-Aba (İplikçi) Medresesi

2 - Lala Ruzbe Medresesi ve Hankahı

3 - Gühertaş (Molla-i Atik) Medresesi

4 - Tacü'l-Vezir Külliyesi-Medrese, Mescid ve Türbe

5 - Şeref Mesud Medresesi ve Hankahı

6 - Kadı Hürremşalı Dam'l-hadisi

7 - Büyük Karatay Medresesi

8 - Kemaliye (Küçük Karatay) Medresesi

9 - Seyfiye (Bukalası) Medresesi

10 - Nizamiye (Nalıncı) Medresesi

11 - Atabekiyye (Atabey-Ağazade) Medresesi

12 - Pamukçular (Pembe Fumşan) Medresesi

13 - İnce Minareli (DM'I-hams) Medresesi ve Mescidi

14 - Sırçalı (Muslihiye) Medresesi

15 - Ali Gav Zaviyesi ve Türbesi (Medresesi)

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KONYA'DAKİ MÜSTAKİL SELÇUKLU TÜRBELERİ

A - TÜRBELER

 1. Akıncı Türbesi
 2. Kara Arslan Türbeşi
 3. Şeker Füruş Türbesi
 4. Seyfeddin Sungur Türbesi
 5. Hazret-i Mevlana Türbesi
 6. Ateşbaz Veli Türbesi ve Zaviyesi
 7. Şeyh Aliman Türbesi ve Zaviyesi
 8. Sebhan (Emir Nureddin) Türbesi
 9. Gömeç Hatun Türbesi-Kız Kulesi
 10. Hoca Cihan Türbesi (Marsuman Türbesi)
 11. Tavus Baba Türbesi
 12. Ulaş Baba Türbesi (Kümbeti)
 13. Kesikbaş Türbesi
 14. Nalıncı Baba Türbesi
 15. Sadr Sultan Türbesi -
 16. Şems-i Tebriz! Türbesi ve Şems Mescidi
 17. Şeyh Hasan-ı Rumi Türbesi ve Zaviyesi
 18. Şeyh Osman-ı Rumi Türbesi Zaviyesi ve Mescidi
 19. Şeyh Sadaka Türbesi ve Zaviyesi
 20. Zahrüddin Ali Türbesi
 21. Şeyh Şerefeddin Türbesi

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

KONYA SURLARI VE ALÂEDDİN DARÜ'Ş-ŞİFASI

1 - Konya Surları             

a) Konya İç Kalesi  

b) Konya Dış Kalesi

2 - Alâeddin Darü'ş-şifâsı    

 

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

DİZİN

Anadolu Selçuklu, Karaman ve Osmanlı Eserlerini Gösteren Konya

Şehir Haritası

Resimler:

Belgeler (Konya Şer'iyye Sicil Kayıtlarından Örnekler)