İletişim +90 312 267 16 11

İmikuşağı, 1995

₺15.00 ₺9.00
  • Yazar: Prof. Dr. Veli SEVİN
  • Basım Yılı: 1995
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751606632
  • Barkod : 9751606632
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 151 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

RESİMLER LİSTESİ

LEVHALAR LİSTESİ

KISALTMALAR LİSTESİ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM: ARAZİDEN YARARLANMA

İKİNCİ BÖLÜM: KAZI SİSTEMİ VE SERAMİĞİN İNCELENME 
                     YÖNTEMLERİ

A- Kazı

B- Seramik

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : 6. YAPI KATI (ERKEN-ORTA DEMİR ÇAĞI)

A-    Mimarlık

B-     Çanak Çömlek

C-    Küçük Buluntular

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: 5. YAPI KATI (GEÇ DEMİR ÇAĞI)

A-    Mimarlık

B-     Çanak Çömlek

C-    Küçük Buluntular

BEŞİNCİ BÖLÜM: 4. YAPI KATI (GEÇ HELLENİSTİK ÇAĞ)

A-    Mimarlık

B-     Çanak Çömlek (Zafer DERİN)

ALTINCI BÖLÜM: 3.1.-YAPI KATLARI (ORTAÇAĞ)

A-    Mimarlık

B-     Çanak Çömlek

C-    Küçük Buluntular

D-    Nekropol

KOD (BULUNTU YERİ) LİSTESİ

BİBLİYOGRAFYA VE KISALTMALAR

DİZİN

LEVHALAR