İletişim +90 312 267 16 11

Konya Civarında Karahöyük Kazılarında Bulunan Silindir ve Damga Mühürleri, 1994

₺16.00 ₺9.60
  • Yazar: Sedat ALP
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751605822
  • Barkod : 9751605822
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 289 Sayfa

  • Ürün Barkodu

 

       Önsöz

Kısaltmalar

I.  Giriş

A. Karahöyük buluntularının önemi

B. Malzemenin düzenlenmesi

II.  Mühürlü malzeme

A.     Kaplar

B.     Kilden kapatmalar

1.       Toplu bakış

2.       Karahöyük'te buluntu durumu

3.       Kapatmaların ve kapatılan kapların biçimi

4.       Kilden kapatmaların temizlenmesi ve korunması

C.     Tıkaçlar

D.     Bulle'ler

E.      "Etiket"ler

F.      "Yarım ay" biçimli aletler

G.     Piramid biçimli ağırlıklar

H.     Hayvan biçimli terrakota'lar

I.        Ocaklar veya Altar'lar

J.       Mühürlü veya markalı madeni aletler

III. Silindir mühürleri

A. Toplu bakış

B. Cemdet-Nasır çağına ait bir silindir mührü

C. Eski Babil üslûbunda bir silindir mührü

D. Suriye üslûbunda silindir mühürleri

E. Bir "Erken Hitit" silindir mühürü

F."Anadolu" silindir mühürleri

G. “Kapadokya” silindir mühürleri

H. Diğer üslûp türlerine ait silindir mühürleri

IV. Damga mühürleri

A.    Orijinal mühürler

B.     Mühür alanı üzerindeki tasvirler

I. Esas veya orta alan

a) İnsan tasvirli mühürler

b) Karışık yaratıklı mühürler

c) Hayvan tasvirli mühürler

d) Jeometrik örnekli veya dekoratif elemanlı mühürler

1. Haç ile akraba elemanları

2. Yıldız

3. Rozet

4. Bant rozeti

5. Anafor deseni

6. Nokta

7. Daire

8. Konsantrik daireler

9. Üçgen

                10 . Beşgen veya altıgen

11 . Yonca yaprağı

12. Dört yaprak deseni

13. Kafes deseni

14. Örgü bandı

15. Saç örgüsü bandı

16. İlmek bandı

17. Bant haçı

18. Helezon

II. Çerçeve

1.       Daire veya oval

2.       Yan çizgi bandı

3.       Merdiven bandı

4.       Anafor bandı

5.       Nokta bandı

6.       Zikzak bandı

7.       Örgü bandı

8.       Saç örgüsü bandı

9.       İlmek bandı

10.   Helezon bandı

11.   Dalga bandı

12.   Bant çizgisi

13.   Yumurta veya çam kozalağı bandı

14.   Hayvan başları ve hayvan figürleri

15.   İnsan başları

16.   Dolgular

C. Katalog ve damga mühürlerinin işlenmesi

V.           Karahöyük mühürlerinin tarihlenmesi

VI.        Tyskiewicz mühürünün tarihlenmesi

VII.      Karahöyük mühürlerinin Anadolu içinde ve dışındaki komşu bölgelerin mü­hürleri ile ilişkileri

VIII.   Karahöyük damga mühürlerinin sahiplerinin etnik ve kültürel durumları.

IX.         Kap markaları

X.           Karahöyük buluntularının yazının tarihi araştırmalarına katkısı

XI.         Levhaların listesi