İletişim +90 312 267 16 11

Câmi`u`l-Buhûr Der Mecâlis-i Sûr, 1996

₺10.00 ₺6.00
 • Yazar: Ali ÖZTEKİN
 • Basım Yılı: 1996
 • Basım Yeri:
 • Cilt / Dizi / Sayı:
 • Dil : Türkçe
 • ISBN : 9751607841
 • Barkod : 9751607841
 • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 292 Sayfa

 • Ürün Barkodu

TRANSKRİPSYİON ALFABESİ VE KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

I. BÖLÜM

ESER VE ÖZELLİKLERİ

I - CÂMİ'U'L-BUHÛR DER MECÂLİS-İ SÛR'UN

A. Yazılışı

 1. Yazarı
 2. Eserin Adı
 3. Eserin Yazılışı ve Sunuluşu

B. Eserin Nüshalarının Tavsifi

 1. Topkapı Sarayı Nüshası (T)
 2. Nuruosmaniye Nüshası (N)
 3. Veliyyüddin Efendi Nüshası (V)

II - CÂMİ'U'L-BUHÛR DER MECÂLİS-İ SÛR'UN ÖZELLİKLERİ

A. Dil, Anlatım ve Vezin

 1. Dil ve Anlatım özellikleri
 2. Vezin

B. Eserin Kaynakları

 1. Dînî Kaynaklar (Âyet ve Hadisler)
 2. Sosyal Olaylar

II. BÖLÜM

CÂMİ'U'L-BUHÛR DER MECÂLİS-İ SÛR'UN  MUHTEVİYATI

I. Bâb

II. Bâb

III. Bâb

IV. Bâb

V. Bâb

VI. Bâb

VII. Bâb

VIII. Bâb

Zeyl (ilâve)

Kitabın Bitirilişi

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

III. BÖLÜM

CÂMİ'U'L-BUHÛR DER MECÂLİS-İ SÛR'UN

(TRANSKRİPSYİONLU METİN)

A. Eserin Fasıl Başlıkları

B. Metin