İletişim +90 312 267 16 11

Mevlana Müzesi Yazmalar Kataloğu 4, 1994

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Abdülbâki GÖLPINARLI (Haz.)
  • Basım Yılı: 1994
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil :
  • ISBN :
  • Barkod :
  • Fiziksel Özellikleri :

SUNUŞ Mevlâna Müzesi Yazmalar Katalogu'nun IV. Cildini sunuyoruz. Katalogun bu cildinde 146 cilt yazma eserin bibliyografik künyesi yer almıştır. Bu eserlerden ba­zıları mecmu'atü'r-resail tarzında yazıldıklarından, bunların içindeki kitap ve ri­sale künyeleriyle birlikte, katalogun bu cildinde toplam 191 kitap ve risalenin bibliyografik tanıtımı yapılmıştır. Katalogdaki künyelerin tespiti ve müsveddeleri, Mevlâna Müzesi Yazmalar Ka­taloğu'nun ilk üç cildinde olduğu gibi tamamen merhum Abdülbaki Gölpmarlı ta­rafından hazırlanmıştır. Bu cildin basımı sırasında yazılması unutulmuş birkaç kelime ilâvesi, ufak bir iki düzeltme dışında metne müdahale edilmemiştir. Katalogun bu cildinin basımıyla merhumun son arzularından biri yerine geti­rilmiştir. Abdülbaki Gölpınarh'nın adını rahmetle, yazma eser kütüphaneciliğimi­ze bu hizmetini şükranla anarken Türk Tarih Kurumu Basımevi mensuplarının bu eserin basımındaki sabırlı çalışmalarına da teşekkürlerimi sunarım. Müjgân Cunbur

SUNUŞ Mevlâna Müzesi Yazmalar Katalogu'nun IV. Cildini sunuyoruz. Katalogun bu cildinde 146 cilt yazma eserin bibliyografik künyesi yer almıştır. Bu eserlerden ba­zıları mecmu'atü'r-resail tarzında yazıldıklarından, bunların içindeki kitap ve ri­sale künyeleriyle birlikte, katalogun bu cildinde toplam 191 kitap ve risalenin bibliyografik tanıtımı yapılmıştır. Katalogdaki künyelerin tespiti ve müsveddeleri, Mevlâna Müzesi Yazmalar Ka­taloğu'nun ilk üç cildinde olduğu gibi tamamen merhum Abdülbaki Gölpmarlı ta­rafından hazırlanmıştır. Bu cildin basımı sırasında yazılması unutulmuş birkaç kelime ilâvesi, ufak bir iki düzeltme dışında metne müdahale edilmemiştir. Katalogun bu cildinin basımıyla merhumun son arzularından biri yerine geti­rilmiştir. Abdülbaki Gölpınarh'nın adını rahmetle, yazma eser kütüphaneciliğimi­ze bu hizmetini şükranla anarken Türk Tarih Kurumu Basımevi mensuplarının bu eserin basımındaki sabırlı çalışmalarına da teşekkürlerimi sunarım. Müjgân Cunbur