İletişim +90 312 267 16 11

Zebire-i Kuşmânî Fî Ta'rîf-i Nizâm-ı İlhâmî, 2006

₺8.00 ₺4.80
  • Yazar: Ömer İŞBİLİR
  • Basım Yılı: 2006
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe + Tıpkı Basım (Osmanlıca-Arapça-Farsça)
  • ISBN : 9789751618665
  • Barkod : 9789751618665
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ

DİHKANÎZADE UBEYDULLAHKUŞMANÎ'NİN HAYATI VE ESERLERİ

A - HAYATI

B - ESERLERİ

1. Fezleke-i nasihat-ı Kuşmânî

2. Mevâ'iz-i Kuşmânî

3. Risâle-i İhsaniye

4. Terkîb-i rehber

5. Nevâib-nâme-i Kuşmânî

6. Seyâhat-nâme-i Kuşmânî

7. Kânûnnâme

8. Zebîre-i Kuşmânî fi ta'rif-i Nizâm-ı İlhâmî

a. Muhteva ve Kıymeti

b. Üslûbu

c. Tesirleri

d. Metni Tesiste Takib Edilen Yol

BİBLİYOGRAFYA

METİN

DİZİN