İletişim +90 312 267 16 11

Manisa`da Türk Devri Yapıları, 1999

₺30.00 ₺18.00
  • Yazar: Prof. Dr. Hakkı ACUN
  • Basım Yılı: 1999
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751611415
  • Barkod : 9751611415
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur, 653 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
 
GİRİŞ
 
MANİSA ŞEHRİ'NİN TARİHÇESİ
 
MANİSA ŞEHRİ'NİN GELİŞİMİ
 
A- DİNİ MİMARİ
 
I- CAMİ VE MESCİTLER
    a- Saruhanoğulları Dönemi
         1-Kale (Hacet) Mesciti
         2 -Hacı İlyas Bey Mesciti
         3- Ulu Cami (İshak Çelebi) ve Külliyesi
         4- Dere (Gülgün = Gülfam Hatun) Mesciti
         5- Haki Baba Mesciti
         6- Attar Ece (Hoca) Camii
     b- Osmanlılar Dönemi
 
7- Ali Bey Camii
8 - Hacı Yahya (İkilüleli) Camii
9- Çeşnigir Cami
10- İvaz Paşa (Çaybaşı) Camii ve Külliyesi
11-Hatunıye Camii ve Küliyesi
12- Göktaşlı Camii
13- Sultan (Valide = Mesir) Camii ve Külliyesi
14-Nişancıpaşa Camii
15- İbrahim Çelebi Camii
16- Hüsrev  Ağa Camii ve Külliyesi
17- Derviş Ali Camii
18- Lala (Mehmet) Paşa Camii
19- Alaybeyi Camii  
20- Dilşikar Cami ve Külliyesi
21-Arapalanı (Defterdar Mahmut Efendi)
     Camii
22- Muradiye Camii ve Külliyesi
23-Aynı Ali Camii
24-Yeni Cami
25- Serabat Cami
26- Çatal Cami
27-Taşçılar (Boğmaklızade) Mesciti
28- Yarhasanlar (Emir Çavuş Mesciti ) Cami
29-Velioğlıı (Hacı Mahmut) Camii
30- Kısık Mesciti
 
DEĞERLENDiRME
 
MANİSA MERKEZ VAKIFLARI FİHRİSTİ
 
II- MEDRESELER
 
a- Saruhanoğulları Dönemi
    31- Ulu Cami (Fethiye) Medresesi
b- Osmanlilar Dönemi
     32- Sinan Bey Medresesi
     33- Sultan Camii Medresesi
     34- Muradiye Camii Medresesi
       35-VeletBey (Hindistani) Medresesi
 
DEĞERLENDİRME   
 
III-TEKKE VE ZAVİYELER
 
a -Saruhanoğullam Dönemi
    36- Mevlevihane
    37- Seyyit Hoca (İbrahim Seydi Zaviyesi) Tekkesi
b-Osmanlilar   Dönemi
     38- Yiğitbaşı Dergahı
     39- Kabak Tekkesi
     40-Rufai (Antakyevizade Ahmet Vehbi)Tekkesi
 
DEĞERLENDİRME
 
IV TÜRBELER
 
a- Saruhanoğulları Dönemi
      41- Saruhan Bey (Gurhane) Türbesi
      42- Revak Sultan Türbesi
      43- İshak Çelebi Türbesi
     44- Yedikızlar Türbesi
b-Osmanlilar Dönemi    
      45- İvaz Paşa Türbesi
      46- Aynı Ali Türbesi   
      47-Yirmiikisultanlar Türbesi   
      48- Vakvak Tekkesi Türbesi
      49- Paşa Kızı Türbesi
      50- Terzizade Ahmet Efendi Türbesi
       51-Tezveren (Ahmet) Dede Türbesi
       52 - Süt Dede Türbesi
 
DEĞERLENDİRME  
 
B -ASRERİ MiMARİ
              53- Kale    
c - SİVİLMİMARİ
                  54- Manisa Sarayı ve Fatih Kulesi
                  55- Darphane
D- SOSYAL YAPILAR
                 56- Hafsa Sulltan Darüşşifası
                 57- Muradiye İmareti   
E-TİCARET YAPILARI
                58- Rum Mehmet Paşa Bedesteni
                59- Kurşunlu Hanı
                60-Yeni Han
 
DEĞERLENDİRME
 
F-HAMAMLAR
      a -Saruhanoğulları Dönemi
                61 -  Çukur (İshak Çelebi) Hamamı
                62--Dere (Gülgün Hatun) Hamamı
     b - Osmanlılar Dönemi
                63-A laca (Hamza Hey) Hamamı
                64- Karaköy (İvaz Paşa) Hamamı
                65-- Sultan Hamamı
                66 -Hüsrev Ağa (Araplar) Hamamı
                67 - Cumhuriyet (Tahtakale= Ömer Ağa) Hamamı
                68-   Dilşikar Hamamı
                69- Ev Hamamı(1)
                70- Ev Hamamı(2)
 
DEĞERLENDİRME
 
G -SIBYAN MEKTEPLERİ
 
71- Hatuniye Camü Sıbyan Mektebi
72- Sultan Camü Sıbyan Mektebi
73- Yakut Ağa (Kurşunlu) Sıbyan Mektebi
74- Alaybeyi Cami Sıbyan Mektebi
75- Mollaşaban Sıbyan Mektebi
76- Hacı Mustafa Ağa (Çapraz - ı Sagir) Sıbyan Mektebi
 
DEĞERLENDİRME
 
H -KÜTÜPHANELER
 
77- Muradiye (Hacı Hüseyin Ağa) Kütüphanesi
78- Çeşnigir Kütüphanesi
 
İ- ÇEŞMELER
 
79- Ulu Cami Medresesi Çeşmeleri
80- Ali Bey Camii Çeşmesi
81- Kaval Çeşmesi
82- Attar Ece Camü Yanındaki Çeşme
83- Hüsrev Ağa Camii Çeşmeleri
84- Vakvak Tekkesi Çeşmesi
85- Dilşikar Hatun Çeşmesi
86- Pürnefes Çelebi Çeşmesi
87- Muradiye Camii Çeşmeleri
88- Vani (Vankulu) Mehmet Efendi Çeşmesi
89- Üçoluklu Çeşme
90- Halil Efendi Çeşmesi
91- Derviş Hasan Çeşmesi
92- Hidayetullah Paşa Çeşmesi
93- Mısıroğlu Çeşmesi
94- Derdiler Çeşmesi
95- Polat Hacı Mehmet Ağa Palamut Pâzarı) Çeşmesi
96- Taşçılar (Boğmaklızade) Mesciti Çeşmesi
97- Süleyman Paşa (Aynı  Ali) Çeşmesi
98- Serseri Dede Çeşmesi
99- Sipahi Pazarı (Bedesten) Çeşmeleri
100- Saat Kulesi Çeşmesi
101- Mimar Sabri Efendi Validesi Çeşmesi
102- Saruhanbey Parkı Çeşmesi
103- Serabat Mahallesi Çeşmesi
104-Anonim Çeşme (1)
105-Dokur Çeşmesı
106-Anonim Çeşme (2)
107- Lala Paşa Camii Çeşmesi
108-Anonim Çeşme (3)
109-Anonim Çeşme (4)
110-Anonim Çeşme (5)
111-Anonim Çeşme (6)
 
DEĞERLENDİRME
 
J- BUGÜN MEVCUT OLMAYAN YAPILAR
 
SONUÇ
 
SUMMARY
 
BİBLİYOGRAFYA
 
MANİSA ŞEHİR PLANI