İletişim +90 312 267 16 11

Rus İşgali Devrinde Osmanlı Devleti İle Türkistan Hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler (1775-1875), 2017

₺24.00 ₺14.40
  • Yazar: Prof. Dr. Mehmet SARAY
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı:
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751606549
  • Barkod : 9789751606549
  • Fiziksel Özellikleri :

  • Ürün Barkodu


1 - ÖNSÖZ


2 - GİRİŞ


A - Türkistan'ın coğrafi ve siyasi durumu

B - Rusya'nın Asya'da yayılması

C - Osmanlı Devleti ile Türkistan Hanlıkları arasındaki ilk münasebetler


3 - XVIII. ASRIN SON ÇEYREĞİNDEN XIX. ASRIN SON ÇEYREĞİNE KADAR OSMANLI DEVLETİ İLE TÜRKİSTAN HANLIKLARI ARASINDAKİ MÜNASEBETLER

I - Rusya'nın Osmanlı Devleti aleyhine yayılmasının Osmanlı Türkistan münasebetlerine tesiri (1775 - 1792)

II - Rusya'nın Türkistan istikametinden yayılmasının Osmanlı - Türkistan münasebetlerine tesiri (1800 - 1873) (Rusya'nın Hokand, Buhara ve Hive'yi işgali)

III - Osmanlı Devletinin Türkistan siyasetinin son safhası

A - Osmanlı Devleti ve Yakub Bey (1873 - 1877)

B - Osmanlı Devleti ve Afganistan


IV - Osmanlı Devleti, Türkmenistan ve Azerbaycan


A - Osmanlı Devleti ve Türkmenler

B - Osmanlı Devleti ve Azerbaycan Türkelri


4 - SONUÇ


5 - KAYNAKLAR VE İNCELEMELER HAKKINDA


6 - EKLER


7 - BİBLİYOGRAFYA


8 - TÜRKİSTAN TARİHİNİN ÖNEMLİ OLAYLARININ KRONOLOJİSİ


9 - DİZİN


10 - RESİMLER


11 - HARİTALAR