İletişim +90 312 267 16 11

Ankara Kültepe Tabletleri - I (Ankaraner Kültepe-Tafeln), 1990

₺10.00 ₺6.00
  • Yazar: Prof. Dr. Emin BİLGİÇ, Dr. Hüseyin SEVER, Dr. Cahit GÜNBATTI, Dr. Sabahattin BAYRAM
  • Basım Yılı: 1990
  • Basım Yeri:
  • Cilt / Dizi / Sayı: I
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9751602475
  • Barkod : 9751602475
  • Fiziksel Özellikleri : 1. Hamur 185 Sayfa

  • Ürün Barkodu

ÖNSÖZ
VORWORT

BİBLİYOGRAFYA VE KISALTMALAR LİSTESİ
LITERATURVERZEICHNIS-ABKÜRZUNGEN

METİNERİN MUTABAKAT NUMARALARI ve MUHTEVÂLARI
KONKORDANZ-NUMMERN und INHALT der TEXTE

GİRİŞ

METİNLERİN TRANSKRİPSİYON, TERCÜME VE AÇIKLAMALARI
DIE TRANSKRIPTIONEN, ÜBERSETZUNGUN UND
ERKL­ARUNGEN DER TEXTE

İNDEKS
INDEX

METİN KOPYALARI
TEXTKOPIEN