İletişim +90 312 267 16 11

XVI. Yüzyılda Divan-ı Hümayun ve Defter Sistemi, 2017

₺26.00 ₺15.60
  • Yazar: Bilgin AYDIN
  • Basım Yılı: 2017
  • Basım Yeri: Ankara
  • Cilt / Dizi / Sayı: II. Dizi, Sayı: 7
  • Dil : Türkçe
  • ISBN : 9789751633972
  • Barkod : 9789751633972
  • Fiziksel Özellikleri : 70 gr. Ivory Kağıt, Taslama kapak, xi, 243 s. : tablo ; 21 cm.

  • Ürün Barkodu

ÖN SÖZ

KISALTMALAR

GİRİŞ

OSMANLI BÜROKRASİSİNİN DOĞUŞU VE GELİŞİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM

DÎVÂN-I HÜMÂYUN DEFTERLERİNİN ORTAYA ÇIKIŞI VE AHKÂM DEFTERLERİ

A. Dîvân-ı Hümâyun Defterlerinin Ortaya Çıkışı

B. Ahkâm Defterleri

C. Ahkâmdan Mühimmeye

D. Dîvân veya Beylikçi Kalemi

İKİNCİ BÖLÜM

DÎVÂN-I HÜMÂYUN TAHVİL AHKÂM DEFTERLERİ

A. Tahvil Kalemi

B. Tahvil Ahkâm Defterleri

C: Tahvil Ahkâm Defter Türkleri

D. Tahvil Ahkâm Defterlerine Kaydedilen Belge Türleri

E. Tahvil Ahkâm Defterlerinin Diplomatik Özellikleri

F. Tahvil Ahkâm Defterlerinin Muhtevası

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DÎVÂN-I HÜMÂYUN RUÛS DEFTERLERİ

A. Ruûs Kalemi

B. Ruûs Defterleri

C. Ruûs Defter Türleri

D. Ruûs Defterlerine Kaydedilen Belge Türleri

E. Ruûs Defterlerinin Diplomatik Özellikleri

F. Ruûs Defterlerinin Muhtevası

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

RUÛS VE TAHVİL AHKÂM DEFTERLERİNİN BİRBİRİYLE VE DİĞER DEFTER TÜRLERİYLE İLGİSİ

A. Ruûs ve Tahvil Ahkâm Defterlerinin Birbiriyle İlgisi

B. Tımar Ruznamçe Defterlerinin Ruûs ve Tahvil Ahkâm Defterleriyle İlgisi

C. Sancak Tevcih Defterlerinin Ruûs ve Tahvil Ahkâm Defterleriyle İlgisi

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN

EKLER